Organisk humanisme

Fra Metapedia
Hopp til: navigasjon, søk

Organisk humansime baseres på et menneskesyn som er relatert til antiegalitarismen. Det levende felleskap som former samfunnet og dets medlemmer kan sammenlignes med en levende organisme, der de ulike delene er komplementære og avhengige av hverandre. Dette organiske samfunnsfelleskap fostrer dets medlemmer til personer med ulikartede egenskaper, men med en identitetsskapende samhørighet og kultur samt et felles utspring og skjebne.

Den organiske humanismen kan sees som motstanden til den mekaniske, der mennesket isteden er et likerettet og rotløs individ og samfunnet ansett som en maskin og menneskene er de utbyttbare delene. Isteden vil det Europeiske Nye Høyre gjennom den organiske humanismen forme en motvekt til det mekaniske motsvaret og til det globale markedets homogenitet, gjennom å verne om blant annet et kulturelt mangfold samt retten til ulikhet og identitet.