Europeiske Nye Høyre

Fra Metapedia
Hopp til: navigasjon, søk

Europeiske Nye Høyre er en kulturbevegelse som strever etter å revitalisere den europeiske kulturen.

Betegnelsen benyttes som et samlende begrep for alle europeiske sammenslutninger som har røtter i den franske kulturforeningen GRECE. Bevegelsen består av flere delvis motstridende grupper med ulike retninger, men felles mål.

De nasjonale variantene er særpregede og man bruker, tross visse lokale forskjeller, også snakke om det tyske Nye Høyre, italienske Nye Høyre osv. Når man snakker om "Nye Høyre" uten kontekst, så er det ofte underforstått at det er den franske bevegelsen, og dermed foreningen GRECE, man snakker om.

Bakgrunn

Betegnelsen "Nye Høyre" (fr. Nouvelle Droite) ble skapt av media i 1979 da GRECE ble oppdaget. Ettersom GRECE selv ikke valgte betegnelsen er det først og fremst utenforstående som benytter seg av den. Uttrykket kan ha lett for å forvirre, fordi det i den anglosaksiske verden også har eksistert en liberal "New Right" som skiller seg fundamentalt fra GRECE.

Bevegelsens grunnlegger, Alain de Benoist, understreket tidlig at han ikke hadde skapt et nytt høyre men en ny kultur, og han benyttet seg helst av begrepene "Nye Skolen" (fr. Nouvelle École) og "Nye Kulturen" (fr. Nouvelle Culture). Med årene har dog Nye Høyre blitt et etablert begrep og i mangel av et bedre navn har det delvis blitt akseptert. Gruppene selv betegner seg dog sjelden som en del av Nye Høyre.

Eksterne lenker