Liberalisme

Fra Metapedia
Hopp til: navigasjon, søk

Liberalisme kalles den ideologi hvor folket utgjøres av en samling, bosatt på et visst område, likeverdige individer. Staten kan ifølge liberale oppfatninger sammenlignes med et borettslag der medborgerene er aksjeeiere. Staten bygges gjennom en fri overenstemmelse mellom de forskjellige medborgerene og er følgelig underkastet deres vilje. Næringslivet er på samme vis blitt bygget av individene, og bør følgelig få utvikles gjennom en fri konkurranse mellom de ulike individene uten inngrep fra statens side. Gjennom at individets fornuft tillates å utvikle seg politisk og økonomisk uforstyrret oppnås liberalismens mål, som er mest mulig lykke til størst mulig antall.

Liberalismen er altså demokratisk, kapitalistisk og rasjonalistisk. Den kan derimot ikke være nasjonalistisk.