Liberalisme

Fra Metapedia
Hopp til: navigasjon, søk

Liberalisme kalles den ideologi hvor folket utgjøres av en samling på et visst område bosatte, likeverdige individer. Staten kan ifølge liberal oppfatning sammenlignes med et selskap der medborgerne er aksjeeiere. Staten bygges gjennom en fri overensstemmelse mellom de forskjellige medborgerne og er følgelig underkastet deres vilje. Næringslivet er likeså skapt av individene, og bør følgelig få utvikle seg gjennom en fri konkurranse mellom ulike individer uten inngrep fra statens side. Gjennom at individets fornuft tillates å utvikle seg politisk og økonomisk uforstyrret oppnås liberalismens mål, som er størst mulig lykke til størst mulig antall.

Liberalismen er altså demokratisk, kapitalistisk og rasjonalistisk. Den kan derimot ikke være nasjonalistisk.