Rasjonalisme

Fra Metapedia
Hopp til: navigasjon, søk

Rasjonalisme (fra latin ratio) er en filosofisk skole som mener at tingenes ordning og sanne natur kretser rundt logikken. På denne måte er verden strikt oppbygget etter metafysiske system med klare logiske koblinger, hvilket forklarer den likeretningen som finnes i naturen.

Rasjonalismens filosofiske polaritet er empirismen som mener at all kunnskap er sprunget ut av erfaring. En forklaringsmodell som i likhet med rasjonalismen er utilstrekkelig til å beskrive de fenomen og forteelser i universert som står bortenfor det menneskelige sinn og derfor ikke kan defineres gjennom erfaringer, derav må det finnes en logisk kobling mellom dem.

Rasjonalismen har også ligget til grunn for den moderne vitenskapen.

Ddet kanskje mest kjente utsagnet fra en rasjonalist er René Descartes "je pense donc je suis" (latin; Congito ergo sum), "jeg tenker, altså eksisterer jeg". Denne sannheten ble Descartes grunnlag, hvorfra han kom til å bygge opp hele sin filosofi.

Andre kjente filosofer med rasjonalistiske tankegang er Sokrates, Gottfried Liebnitz og Immanuel Kant.

Eksterne lenker