Antiegalitarisme

Fra Metapedia
Hopp til: navigasjon, søk

Antiegalitarisme innebærer at man istedenfor å se alle individer som like, erkjenner de medfødte ulikheter. Samme mekaniske målestokk benyttes ikke på samtlige individer; en person bedømmes ut fra dennes egne forutsetninger og egenskaper. Denne ulikheten legges så til grunn for hvordan oppgaver og funksjoner fordeles i et samfunn eller i en sammenheng.

I følge antiegalitarismen er denne forskjellsbehandling positiv og ulikhetene deles ikke opp som ”gode” eller ”dårlige”, men betraktes som samvirkende, samspilte og kompletterende deler som sammen danner et organisk samfunnsmessig og unik kulturell enhet og felleskap. Dette hører sammen med det Europeiske Nye Høyres resonnement rundt organisk humanisme og organisk demokrati samt retten til ulikhet.