Kulturmarxisme

Fra Metapedia

Gå til: navigasjon, søk

Kulturmarxisme er marxistisk teori anvendt på kulturelle forhold. Den klassiske marxismen ser klassenes kamp om de materialistiske ressursene som den mest sentrale styringsfaktoren for samfunnets sosiale forhold, der en gruppe kontrollerer produksjonsfaktorene og dermed kontrollerer og undertrykker den øvrige befolkningen. Denne teorien utvides i kulturmarxismen, hvor man også tar for seg kjønn, rase, seksuell legning m.fl. som en ytterligere inndeling av samfunnets maktforhold. Den væpnede revolusjonen, som i marxismen sees som nødvendig for at den økonomisk priviligerte samfunnsklassen skal oppgi sin kontroll, erstattes i kulturmarxismen med begreper som kvinnekamp, seksuell frigjøring og flerkultur.

Den teoretiske anvendelsen er på de fleste måter den samme som for klassisk marxisme, men de praktiske innføringsmetoder skiller seg altså vesentlig. I vesten, der marxismen ikke lyktes å ta makten gjennom bruk av vold ble det kulturmarxismen som skulle vise seg å ha størst suksess gjennom media, kunst, teater, film og andre kulturinstitusjoner. Samtidig lyktes det med bakgrunn i Frankfurtskolen å etablere et omfattende politisk hegemoni innen skolevesenet, høyere utdanning og forskning, og dermed styre de intellektuelle impulsene i samfunnet.

Politisk korrekthet

Den marxistiske revolusjonen beskrives av Marx å måtte gå via et mellomstadie, sosialismen, før den kan nå sitt endelige mål kommunismen. I dette mellomstadiet er det proletariatets diktatur som kommer til å styre, ved at opposisjon fra kommunismens motstandere holdes nede før samfunnet til slutt faller til ro med den kommunistiske styreform der alle vil få sine materielle behov oppfylt.

Siden kulturmarxismen er rettet mot et kulturelt hegemoni har den således ikke samme mulighet til fysisk besittelse av viktige faktorer. Kulturmarxismens forsøk på å nøytralisere sine motstandere og avvise sine kritikere har gitt opphav til uttrykket politisk korrekthet, der motstand av kulturmarxismen og liberale verdier i sin helhet tabuiseres, fordømmes, latterliggjøres, patologiseres og i tilfeller også forbys.

Media

Eksterne lenker

Personlige verktøy
På andre språk