Metapolitikk

Fra Metapedia
Hopp til: navigasjon, søk

Metapolitikk handler om å spre ideer, holdninger og verdier i samfunnet, som på lang sikt bidrar med å frembringe en dypere politisk forandring.

Termen beskriver fremst et opinionsdannelse arbeide som ikke behøver å være koblet til et visst politisk parti eller program. Metapolitikken er et viktig komplement til den regulære politiske virksomheten, men erstatter den ikke.

Fra den franske revolusjonens hemmelige selskap frem til dagens lobby- og interessegrupper har metapolitikk vært en nødvendighet for å forberede politiske eller revolusjonære samfunnsomveltninger eller befeste en sittende regjerings maktposisjon.

Ettersom den metapolitiske virksomheten eier rom utenfor de politiske partiene, har den fordelen å virke mer troverdig og nøytral; den er ikke like tydelig politisk og ikke like fokusert på de politiske valgene. En metapolitisk strategi, som kan anvende alle tenkbare medier for sine mål, evner å spre en langsiktig virkende verdensanskuelse.


Den typiske metapolitiske opinionsdannelsen er rettet mot flere hold, den vender seg til både beslutningstakere og allmennheten. Den har som mål å tilby ideologisk skolering til en aktiv elite men også å nå ut med sitt budskap til et bredere publikum.

Guillaume Faye, Pourquoi nous combattons: Manifeste de la résistance européenne, 2001