Multikulturalisme

Fra Metapedia
Hopp til: navigasjon, søk

Multikulturalisme er et begrep som beskriver et samfunn der flere parallelle kulturer lever side om side innenfor rammen for et felles verdigrunnlag, en felles lov og felles etisk norm. Tanken om et multikulturelt samfunn anses å hvile på forestillingen om at mennesker fra ulike etnisiteter og kulturer kan stå sammen om et geografisk område uten at den ene må gjøre avkall på sine normer eller tradisjoner til fordel for en annen.

Begrepet "multikulturelt" brukes i europeisk diskurs stort sett som en eufemisme for det kanskje mer politisk ladde begrepet "multietnisk", da i motsetning til for eksempel den amerikanske diskursen, der "multiracial" og "multicultural" mer åpenlyst brukes fritt om samme begrep.