Multikulturalisme

Fra Metapedia
Hopp til: navigasjon, søk

Multikulturalisme er et begrep som beskriver en idé om et samfunn der flere parallelle kulturer lever side om side innenfor rammen for et felles verdigrunnlag, en felles lov og felles etisk norm. Tankene om et multikulturelt samfunn anses å hvile på forestillingen om at mennesker fra ulike etnisiteter og kulturer kan stå sammen om et geografisk område uten at den ene må gjøre avkall på sine normer eller tradisjoner i forholdet til den andre.

Begrepet "multikulturelt" brukes i europeisk diskurs stort sett som en eufemisme for det kanskje mer politisk ladde begrepet "multietnisk", da i motsetning til for eksempel den nord-amerikanske diskursen, der "multiracial" og "multicultural" mer åpenlyst brukes fritt om samme begrep.