Marxisme

Fra Metapedia
Hopp til: navigasjon, søk

Marxisme er en ideologi bygget på Karl Marx samfunnshypoteser. Dens grunnprinsipp finnes i begrepene basis og overbygning, som enkelt forklart antar at samfunnets produksjonsfaktorer (produksjonsmidler, arbeidskraft, eiendom etc) bestemmer hvordan de andre samfunnsfaktorer (sosiale, politiske, kulturelle, religiøse osv) utformes. Marxismen er derfor en materialistisk ideologi. Med utgangspunkt i årsak/virkning-forholdet bestemt av basis og overbygning forklares menneskets historie i den materialistiske historieoppfatningen der maktforhold og ulike gruppers innflytelse eller klassekamp skyldes menneskets underliggende materielle behov. Marxismen legger derfor til grunn at økt industrialisering og effektivisering i økonomien til sist vil gi muligheten for et overflodssamfunn der alle vil kunne få sine materialistiske behov dekket. Dermed vil også de viktigste årsakene til sosiale problemer opphøre. Dette kan kan derimot ikke oppnås uten at borgerskapet fratas nåværende og fremtidig kontroll over samfunnets produksjonsmidler. Marxismen har derfor ofte vært sentrert rundt visjonen om væpnet revolusjon, etterfulgt av proletariatets diktatur inntil det klasseløse samfunnet til slutt vinner fram.