Materialistisk historieoppfatning

Fra Metapedia
Hopp til: navigasjon, søk

I materialistisk historieoppfatning, også kalt historisk materialisme, vektlegges de materialistiske produksjonsforholdene som viktigste forklaringsfaktor for historisk utvikling. I et strengt materialistisk historiesyn er sosiale endringer i samfunnet et resultat av endringer i faktorer knyttet til produksjon av menneskets materielle behov. Denne oppfatningen av historisk utvikling tilskrives Karl Marx og står sentralt innen marxismen. Det er likevel knyttet usikkerhet til hvor strengt og omfattende Marx og Engels mener disse prinsippene står som historisk forklaring, og om deres tilhengere ofte trekker dem lenger enn de opprinnelig er ment.

Marx skiver at fordi ressurstilgang er så viktig at mennesket, med overlevelse som motivasjon, vil søke å ta konroll over de materielle ressursene i et samfunn eller sine omgivelser. Denne tendensen er så sterk at den påvirker alle sosiale relasjoner, og vil resulterer i at en gruppe kontrollerer innsatsfaktorene i samfunnet og på denne måten tilegner seg materiell forfordeling på bekostning av resten av befolkning. I nyere historie kjenner vi denne siste gruppen som arbeiderklassen. Kulturelle og åndelig faktorer er indirekte påvirket av de materialistiske behov, og fungerer som stabiliserende og formalisert rettferdiggjøring av en skjev fordeling av samfunnets goder. Et stabilt samfunn kan dermed kun skapes ved at produksjonsmidlene kontrolleres i fellesskap, og på denne måten hindre forfordeling og undertrykkelse.