Nordisk forbund

Fra Metapedia
Hopp til: navigasjon, søk
Reklamebanner for Nordisk forbund.

Nordisk forbund var et identitært idé- og folkeopplysningsforbund som bedrev virksomhet i Sverige, Norge og Danmark i årene 2004-2010.

Nordisk forbund arbeidet metapolitisk, med blant annet media- og forlagsvirksomhet, internett, forelesninger og andre folkeopplysende virksomheter. Utover dette ble det arbeidet innen Nordisk forbunds nettverk med en mer aktivistorientert opinionsbygging på grasrotnivå, gjennom salg av tidsskrifter, verving av abonnenter og annet opplysningsarbeid.

Den kanskje mest kjente virksomhetsgrenen var Nordisk forlag, som var Nordens største formidler og produsent av etnisk bevisst litteratur og musikk. Nordisk Forbund lå også bak den virtuelle samlingsplassen Nordisk.nu, det flerspråklige nettoppslagsverket Metapedia, bloggportalen Motpol, aktivistportalen Motstand.nu, den årlige Nordiska festivalen samt tidsskriftet Folkets Nyheter.

Metapedia, Nordisk.nu og Motpol genererer sammenlagt mellom 20 000 og 40 000 unike besøkere per døgn.

Nordisk forbund fungerte innledningsvis som en medlemsorganisasjon. Under de siste årene av sin eksistens (2009-2010) gikk man dog bort ifra formelle medlemskap og gikk over til å være et nettverk og et arbeidsfelleskap. Nordisk forbund opphørte for godt med sin virksomhet i begynnelsen av 2010 og hjemmesiden finnes ikke lenger tilgjengelig på nettet. Arven etter Nordisk forbund lever dog videre i beste velgående gjenom de ulike internettprosjektene de grunnla og de nye idéer og tankesett de introduserte i Skandinavia.

Se også

Eksterne lenker