Nordisk forbund

Fra Metapedia
Hopp til: navigasjon, søk
Reklamebanner for Nordisk forbund.

Nordisk forbund var et identitært idé- og folkeopplysningsforbund med målsetning å hevde nordboernes interesse og sikre deres fremtidige eksistens. Forbundet bedrev virksomhet i Sverige, Norge og Danmark i årene 2004-2010.

Nordisk forbund arbeidet metapolitisk, med blant annet media- og forlagsvirksomhet, internett, forelesninger og andre folkeopplysende virksomheter. Utover dette ble det arbeidet innen Nordisk forbunds nettverk med en mer aktivistorientert opinionsbygging på grasrotnivå, gjennom salg av tidsskrifter, verving av abonnenter og annet opplysningsarbeid.

Den kanskje mest kjente virksomhetsgrenen var Nordisk forlag, som var Nordens største formidler og produsent av etnisk bevisst litteratur og musikk. Nordisk Forbund lå også bak den virtuelle samlingsplassen Nordisk.nu, det flerspråklige nettoppslagsverket Metapedia, bloggportalen Motpol, aktivistportalen Motstand.nu, den årlige Nordiska festivalen samt tidsskriften Folkets Nyheter.

Metapedia, Nordisk.nu og Motpol genererer sammenlagt mellom 20 000 og 40 000 unike besøkere per døgn.[1]

Nordisk forbund fungerte innledningsvis som en medlemsorganisasjon. Under de siste årene av sin eksistens (2009-2010) gikk man dog bort ifra formelle medlemskap og gikk over til å være et nettverk og et arbeidsfelleskap. Nordisk forbund opphørte for godt med sin virksomhet i begynnelsen av 2010 og hjemmesiden finnes ikke lenger tilgjengelig på nettet. Arven etter Nordisk forbund lever dog videre i beste velgående gjenom de ulike internettprosjektene de grunnla og de nye idéer og tankesett de introduserte i Skandinavia.

Informasjon fra Nordisk forbunds hjemmeside

Nordisk forbunds nettverk vokser stadig. Vi bygger stegvis ut vår virksomhet og involverer nye høytpresterende individer som deler vårt dype engasjement for de nordiske folkenes fremtid.

Som medarbeider i Nordisk forbund deltar du i en kreativ atmosfære sammen med viljesterke og disiplinerte mennesker som virkelig drives av utfordringer og visjoner. De fleste er akademikere, andre autodidakte. Felles for alle er dog ambisjonen å bidra til å bygge opp en moderne og resultatrettet bevegelse, tilpasset til å møte dagens og fremtidens utfordringer.

I Nordisk forbund arbeider blant annet programmerere og designere, skribenter og oversettere, økonomer og selgere. Noen står offentlig  frem med sitt engasjement, andre foretrekker å holde en mer tilbaketrukket profil, noe vi er fullt tilfreds med; vi ser det som en styrke å ha medarbeidere med kontakter og innflytelse på viktige samfunnsposisjoner. Noe som ikke alltid kan kombineres med et åpent engasjement for de nordiske folks ve og vel.

Nordisk forbund etterstreber å bryte ned den politisk korrekthet, velte om samfunnet og skape en nordisk fremtid. Vi er ute etter å skrive historie. Om dette er en utfordring som tiltaler deg, om du vil ta ditt ansvar og samtidig lære noe nytt, samt knytte kontakter du kan ha fordel av i det sivile liv er du velkommen til å ta det første steget gjennom å sende oss en e-post på [email protected]

— Nordisk Forbunds offisielle nettsted

Nordisk forbund i media

  Länge såg jag framför mig klistermärken på elskåp och lyktstolpar, illa formulerade och taskigt tryckta flygblad och en och annan stövelmarsch i Karlskrona. Det är slut med det nu. Proffsen har trätt in på scenen. De vet hur man ska "föra sig".– Thomas Nydahl om Metapedia i Kristianstadsbladet, 21 februari 2007
  Man skulle kunna karaktärisera dem som ett idéförbund men också som ett företag.– Historikeren Helene Lööw i SR Väst, mars 2008
  Nordiska Förbundet (NF) bildades 2004 och är en förlängning av Nordiska Förlaget... NF säger sig vilja höja medvetenheten i de nationella leden. Gruppen har få medlemmar men ett högt anseende inom rörelsen på grund av att många ledande personer finns i organisationen. Deras mål är att skapa en kulturell revolution.– Bilaget Hatet på frammarsch som ble utgitt i et samarbeid mellom Expressen og Expo
  Ledarskiktet är lite äldre, personer som har varit med under en ganska lång tid, flera av dem. De har givetvis funderat på vad det som är att man inte kommer någonvart, varför man inte får genomslag för sina idéer tidigare... Det handlar i grunden om att de ska försöka skapa en slags identitet för svenskar, en identitet som inte finns idag. Man tittar på till exempel andra grupperingar i samhället, det mångkulturella samhället, så är de väldigt starka kulturellt och då måste svenskarna bli likadana. På det sättet ska svenskarna hålla sig för sig själva, svenskarna ska lära sig sina egna traditioner. Man vill bygga upp så att säga egen media, egna plattformer.Daniel Poohl, sjefsredaktør for Expo, i SR Väst, mars 2008
  Tidningarna verkar vara väldigt påkostade.– Justiskansler Göran Lambertz uttaler seg om tidsskrifter produsert av Nordisk forbund i Corren den 18. april 2006
  Affärsidén var att sprida kunskap och information om den så kallade nationella rörelsen genom faktaböcker, biografier, romaner, tidskrifter och musik, att fånga upp och utbilda nya medlemmar via populär- och finkultur; en nationalistisk tankesmedja.– Journalistene Annika Rehn og Jenny Eriksen i Corren den 13. april 2006


Referanser


Se også

Eksterne lenker

Denne artikkelen inngår i emnesportalen om Europeiske Nye Høyre
Denne artikkelen inngår i emnesportalen om identitarisme