New Culture, New Right: Anti-Liberalism in Postmodern Europe

Fra Metapedia
Hopp til: navigasjon, søk
Bokens fremside.

New Culture, New Right: Anti-Liberalism in Postmodern Europe (2004) er en studie av de identitære strømningene i Europa, med spesielt fokus på den franske tankesmien GRECE, forfattet av den amerikanske historikeren og statsviteren Michael O'Meara.

Fra bokens bakside

New Culture, New Right er den første engelskspråklige studien av de identitære bevegelsene som for øyeblikket omformer konturene i europeisk politikk. Studiens fokus er Alain de Benoists GRECE (Groupement de Recherche et d'Etude poue la Civilisation Européenne), som Paul Piccone i ”Telos” beskriver som den mest interessante gruppen av kontinentale tenkere siden eksistensialistene på 1950-tallet og som ellers er anerkjent som den mest formidable skolen innen nåværende høyreorientert tenkning. Bestående av veteraner fra forskjellige nasjonalistiske, tradisjonalistiske, høyreradikale og regionalistiske bevegelser, ble GRECE startet som en sammenslutning av franske intellektuelle som var dedikerte til å gjenopprette den smuldrende kulturelle grunnlaget for europeisk liv og identitet. På grunn av publikasjonenes høye kvalitet og den filosofiske og overbevisende reformulering av Høyre-prosjektet, tiltrakk de umiddelbart et publikum. Ved slutten av 1970 hadde de rekruttert en imponerende samling kontinentale tenkere til sine rekker. I Italia, Tyskland, Belgia, og en rekke andre europeiske land har det siden dukket opp organisasjoner og publisister enten direkte knyttet til Paris-baserte GRECE, eller involvert i tilsvarende bestrebelser. Som et resultat av disse diffusjoner, har den GRECE-aktige identitarismen kommet til å representere det fremste ideologiske alternativ til den regnante liberalismen.

Europeiske Nye Høyre, som GRECE ga liv til, er nytt ikke i den modernistiske betydningen av å være nyskapt, men i den tradisjonelle oppfatning ved å peke på en opprinnelse hvor meningsfulle muligheter fortsatt er åpne for realisering. Aldri, hevder Nye Høyrefolkene, har en revolusjonær tilbakevending til folkets røtter vært mer presserende. Etter et halvt århundre under liberal-demokratiske regimer pålagt av USA i 1945, står europeerene nå overfor utryddelse som folk og som kultur. Mot dette, appellerer de til de opprinnelige fasettene av folkets kulturarv med sikte på en oppvåkning av motstandens og renessansens ånd. Resultatet, som dokumentert i denne introduksjonen, er en av de mest bemerkelsesverdige kritikkene skapt mot det liberale prosjektet.

Innhold

Introduction: The True Right

I. From The Old Right To The New
The Passing of the Old Right
The GRECE's Founding
1968
Postmodern Antinomies
Across Three Decades
The Conservative Revolution

II. Metapolitics
The War of Position
World-Openness and Will to Power
The Identitarian Challenge to Liberal Modernity

III. Liberalism's Reign Of Quantity
The Quantitative Character of Political Rationalism
Contemporary Measures
Virtual Totalities

IV. Twilight Of The Gods
Christianity
Paganism
Myth
Tradition

V. Archeofuturism
The Christian/Modernist Concept of Time
The Longest Memory
The Wellspring of Being
The Future of the Past

VI. Anti-Europe
Europe and America
The Homeland of Modernity
Planet of the Clowns
Toward Zion

VII. The West Against Europe
The Cold War Condominium
Third World Alliance
The System That Destroys Nations

VIII. Imperium
The Demise of the Nation State
The Imperial Idea
The Geopolitics of Eurosiberia
Organic Democracy

Conclusion
Liberalism's War on Identity
The New Right Project
Critique of the GRECE
Achievement

Eksterne lenker