Metapedia:Stilguide

Fra Metapedia
Hopp til: navigasjon, søk
M-logo.png
Metapedia

Metapedias stilguide er en samling retningslinjer for oss som skriver og redigerer artikler for Metapedia. Gjennom å følge disse retningslinjene skaper vi et mer konsekvent, lettlest og troverdig oppslagsverk.

Språk

Skriv saklig og kortfattet. Harde vinklinger, kraftord og ironi hører ikke hjemme i et oppslagsverk som Metapedia. Se på andre oppslagsverk for å få en oppfatning om hvordan tekstene bør se ut stilistisk.

Vi følger allmenne språkregler. Se http://www.korrekturavdelingen.no/ for veiledning.

Vi benytter som regel hele ord og uttrykk fremfor å bruke forkortelser. Metapedia har ikke problemer med plass og tilgjengelighet, og teksten blir mer lettlest når man skriver ut hele ord. Om forkortninger likevel benyttes, skriv dem med punktum og uten mellomrom. Se Metapedias standardforkortelser eller en kilde for norsk rettskrivning for mer informasjon.

Unngå parenteser i tekstene (denne sorten parentes er unødvendig og kan med fordel gjøres om til egen mening, men parenteser med f.eks kildehenvisning kan anvendes)

Anvend ikke talespråk eller jeg-form. Encyklopediske tekster bør holde et høyere stilistisk nivå.

Erstatt ikke verb eller preposisjoner med kommategn. Metapedia har ikke mangel på plass som ofte får trykte oppslagsverk til å anvende telegramlignende formuleringer. Vi kan og bør anvende fullstendige setninger. Skriv eksempelvis ikke ”Jens Stoltenberg, statsminister i Norge”, men ”Jens Stoltenberg er statsminister i Norge”.

Skriv enkelt. Unngå å bruke overflødige negasjoner og unødvendig vanskelige ord.

Bruk subjekt. Det er ikke encyklopedisk å skrive uten subjekt. Skriv eksempelvis ikke ”Var sjef over xxx”, men ”Han/hun/navn var sjef over xxx”.

Struktur

Den første setningen i artikkelen bør som regel innledes med artikkelnavnet i fet skrift. Det går også godkjent å ha artikkelnavnet som andre eller tredje ord om det underbygger meningskonstruksjonen.

Det første avsnittet i artikkelen bør utgjøre en kort definisjon av oppslagsordet.

Brødteksten i artikkelen bør beskrive emnet i artikkelen så detaljert som mulig. Om teksten blir lang kan den med fordel deles opp i flere underrubrikker. Illustrasjoner er også en verdifull komponent i lengre artikler.

Underrubrikkene bør skrives uten etterfølgende kolon.

Kilder er alltid forventet og bør legges under rubrikken ”kildehenvisninger” eller "referanser", like ovenfor rubrikken ”eksterne linker”. Les mer om bruk av kilder i Metapedias kildehenvisninger

Eksterne linker plasseres i allmennhet lengst nede under en egen rubrikk med navnet ”eksterne linker”. Lenkene bør helst stå som en punktliste.

Biografiske artikler har en egen struktur. Titt innom tidligere innlagte biografiske artikler for å se hvordan de er oppbygget.

Kursivering

Følgende typer av ord brukes kursiveres i teksten:

• Titler på kulturprosjekter som eksempelvis filmer, bøker, kunstverk, aviser og tidsskrifter.

• Uttrykk på fremmede språk.

• Når ord eller termer i seg selv diskuteres. Eksempelvis ”Begrepet patriarkat ble ikke brukt i feminister før 1900-tallet”.

Kategorier

• Alle artikler bør legges inn under en passende kategori. Om man ikke finner noen som passer perfekt er det bedre å legge artikkelen i en kategori som er mindre spesifikk, eksempelvis Kategori:Historie, enn å ikke kategorisere artikkelen.