Metapedia:Kildehenvisninger

Fra Metapedia
Hopp til: navigasjon, søk
M-logo.png
Metapedia

Etter hvert som oppslagsverket vokser kreves det ytterligere kontrollering av artiklene. For å sikre kvaliteten og øke troverdigheten i artiklene, kreves troverdige kilder og referanser. Se gjerne Metapedia:kilder for å finne noen eksempel på pålitelige kilder.

Ulike kildetyper

Hovedside: Metapedia:kilder

  • Bøker, spesielt monografier i emnet. Smale studier og studier som har et krav på ser å presentere ny forskning bør man forholde seg kritiske til. Allmenne oppslagsverk kan skrives av helt og holdent kun om verket ikke er beskyttet av en opphavsrett. For faktaopplysninger kan også ufrie oppslagsverk benyttes som kilde - i denne sammenheng må man være forsiktig så man ikke krenker opphavsretten for det aktuelle oppslagsverket eller avhandlingen.
  • Avisartikler, gransk utgiverens intensjon, objektivitet og troverdighet. Man kan benytte påstander fra artikkelen som anses som troverdige, men unnvik å fremlegge tolkninger fra skribentens perspektiv - såvidt det ikke handler om kritikk eller lignende som kan anvendes av skribentens perspektiv, fiktivt eksempel: "Harald Nilsen kritiskerte Anne Tullestad i sin artikkel om den kriminelle underverden, der han påstod at Anne Tullestad umulih var kapabel til å avrette Ole Nilsen, men at hun heller medvirket til mordet". og eksempelvis ikke: "Anne Tullestad kan umulig ha gjennomført mordet på Ole Nilsen, ettersom hun knappest var kapabel til å utføre det, men muligvis har hun vært medvirkende." for så å henvise til kilden eller artikkelen. Den første påstanden er altså korrekt, om det her handler om en troverdig og objektiv artikkel.
  • Internett, gransk utgiverens intensjon, objektivitet og troverdighet. Blogger er sjelden pålitelige kilder og det anbefales at slike ikke benyttes - med minder man anvender seg av bloggnettverket Motpols artikler, ettersom man ofte forklarer begrep eller analyserer emner som sjelden debatteres - eller for å vise til en alternativ synsvinkel. Henvis alltid til organisasjonens eller den berørte personens nettside i artikkelen, og siter gjerne "om" eller "informasjon" fra nettstedet.
  • Metapedia, det elektroniske oppslagsverket om blant annet kultur, politikk og vitenskap finnes idag i flere land, både i Europa og i deler av Amerika. Om artiklene har pålitelige kilder eller er troverdige som helhet kan man oversette artiklene til vår norske seksjon av oppslagsverket. Henvis ikke til artikkelen direkte, men anvend dens pålitelige kilder for påstandene.

Spørsmål og svar

Hvorfor kreves det kildehenvisninger?

Metapedia er et relativt lite elektronisk oppslagsverk. Ettersom vi har som mål å sikre og øke troverdigheter blant oppslagsverkets artikler kreves det derfor sikre og pålitelige kilderhenvisninger eller referanser.

Behøves det alltid kildehenvisninger?

Nei, bare når det er behov for dette når man fremlegger en påstand, fakta, siffer og statistikk. Dette er spesielt viktig for informasjon som kan oppfattes som kontroversiell eller om man fremlegger informasjon om en personlighet eller organisasjon.

Hva skal helst anvendes, referanser eller kildehenvisninger?

Ved påstander, fakta, siffer og statistikk anbefales det at man refererer sine kilder i artikkelen for å øke troverdigheten. Utover dette råder vi å benytte kildehenvisning, for å få artikkelen så stilren som mulig, se gjerne: Metapedia:Stilguide

Behøver jeg å kildehenvise eksisterende artikler?

Om du skulle oppdage en eksisterende artikkel som savner kilder får du gjerne undersøke artikkelens informasjon og opphav, for å så henvise til en pålitelige og troverdig kilde. Oppslagsverket har i dag 711 artikler, som er ett forholdvis lite antall. Dette krever høyere standard og kvalitet blant artiklene.