Rasisme

Fra Metapedia
Hopp til: navigasjon, søk

Rasisme er i følge Det Norske Akademis ordbok en "teori, oppfatning, sett av holdninger som tar utgangspunkt i at mennesker skal kunne inndeles i distinkte raser, og at disse skal kunne rangeres etter kvaliteter og verdi". Begrepet er kanskje mest kjent som ad hominem (personangrep) mot meningsmotstandere.

Få kaller sin egen holdning rasistisk, men begrepet benyttes som en nedsettende betegnelse på en samling standpunkter som anvenderen betrakter som vitenskaplig og/eller moralsk feilaktig.

Det benyttes også om standpunkter som uttrykkelig eller underforstått hevder at menneskene har visse biologisk nedarvede egenskaper og at disse egenskapene er ujevnt fordelt mellom ulike folkegrupper. Iblant benyttes begrepet for å betegne selve forestillingen om at det eksisterer ulike folkegrupper eller menneskelige raser.

Den mest aksepterte bruken av ordet rasisme er imidlertid som betegnelse på særbehandling på grunnlag av avstamning og fenotype. Et eksempel på rasisme i denne bemerkelsen er de norske myndigheters politikk om å positivt særbehandle mennesker som har sitt opphav i land utenfor Norden, for eksempel når det gjelder arbeidsmarkedstiltak og det som kalles kvotering.

Begrepet ble lansert for et større publikum på 1930-tallet av Magnus Hirschfeld, en jødisk psykiater og sexolog i Tyskland. Hirschfeld benyttet begrepet på samme polemiske måte som det brukes i dagens Norge.

Eksterne lenker