Positiv særbehandling

Fra Metapedia
Hopp til: navigasjon, søk

Positiv særbehandling er et begrep ofte benyttet innen politikk der fordelaktig særbehandling av en gruppe legitimeres av en disproporsjonalitet innen et samfunnsområde, for eksempel arbeidsmarked, styreverv, politiske representanter, høyere utdanning m.fl. I praksis er positiv særbehandling en form for diskriminering, der gruppetilhørighet veier tyngre enn individuell kvalifikasjon. Positiv særbehandling forekommer lovlig i Norge.

I USA er positiv særbehandling lovfestet gjennom Affirmative Action.

Positiv særbehandling kan sees i sammenheng med kulturmarxisme, da underrepresentasjon med få unntak kun motarbeides til fordel for grupper kulturmarxismen ser som undertrykket.