Portal:Sosiobiologi

Fra Metapedia

Gå til: navigasjon, søk

Sosiobiologi

Sosiobiologi
Sosiobiologi er en syntese av flere ulike vitenskaper. Den søker å forklare sosial adferd innen alle arter, mennesket inkludert, gjennom å studere de evolusjonære fordeler adferden medfører.

Sosiobiologien betraktes ofte som en gren av biologien og sosiologien, men den anvender også resultater og teknikker fra mange andre forskningsområder, så som etologi, antropologi, psykologi, evolusjonsteori, zoologi, arkeologi og populasjonsgenetik.

Når det kommer til studier av mennesket er sosiobiologien nært beslektet med evolusjonsbiologien; begrepene anvendes i blant som synonymer.

Begreper

Assortative friendship - Assortative mating - EvolusjonspsykologiGruppeevolusjonær strategiGenGenfrekvensGruppeseleksjon - Hamiltons regel - Kin recognition - Slektskapsseleksjon - Sosiobiologi

Litteratur

A People That Shall Dwell AloneOn Genetic InterestSeparation and its DiscontentsSociobiology: The New SynthesisThe Culture of CritiqueThe Extended PhenotypeThe Selfish Gene

Personer

Richard DawkinsWilliam HamiltonLisa KiangKevin MacDonaldJohn Maynard SmithElliot SoberRobert TriversGeorge C. WilliamsJohn Philippe Rushton - David S. WilsonEdward O. Wilson

Øvrig
Hovedartikler
Alfabetiske artikellister
Eksternt artikkelarkiv
Tilgrensende emneportaler
Personlige verktøy