Pentti Linkola

Fra Metapedia
Hopp til: navigasjon, søk
Pentti Linkola.

Pentti Linkola (7. desember 1932 - 5. april 2020) var en finsk radikal dypøkolog. Han har skrevet mye om sine ideer og er velkjent i Finland. Han levde et materielt sett enkelt liv og arbeidet som yrkesfisker. Linkola var misantrop og beskylder menneskeheten for å ødelegge miljøet, og han har blant annet foreslått folkemord på 90% av jordens befolkning for å få mennesket i balanse med naturen. Linkola var en av de få dypøkologene som foreslår en kraftig avindustrialisering og eugenikk, samt stiller seg kritisk til immigrasjon. Han idealistiske samfunn er totalitært, styrt av en liten utdannet elite, hvor majoriteten av befolkningen har samme levestandard som i middelalderen, med en konsumering begrenset til fornybare ressurser.

Ideologi

Linkola beskriver hvordan idealsamfunnet må se ut, og i dette skal, ifølge Linkola, en elite styre over de store massene, folket. Han skriver at denne eliten må styre for miljøet og menneskehetens beste, gjennom å blant annet totalforby individer fra å eie biler og motorbåter, og all flytrafikk skal forbys. Man skal også slutte å bygge nye motorveier og moderne hus, og man må ødelegge parkeringsplasser og storbyer. I steden skal man gjeninnføre jordbrukssamfunnet. Skolesystemet, skriver han, skal vernes om som det viktigeste instutisjonen i samfunnet der emner som blant annet historie, kunst og naturvitenskap skal prioriteres.

Han mener også at menneskene skal lære seg å ta vare på naturens ressurser. Import av produkter fra utlandet skal minskes til et minimum, til det som er helt nødvendig. All bruk av moderne maskiner skal opphøre og hva angår barnefødsler, skal ingen indivder som sees som underlegne tillates å føde barn. Ved turisme og reiser til utlandet skal sykkel og vandring være de beste alternativene for å nå reisemålet. I spørsmål om staten og landets sikkerhet, skriver han at folkene i landene skal nøye kontrolleres av staten, samt at de som utfører alvorlige miljøforbrytelser skal idømmes dødsstraff. Ifølge Linkola skal ingen ville dyr plasseres i bur eller på noen måte frarøves sin naturlige frihet, dermed skal også sirkus, dyrehager, all pelsindustri og moderne industrislakt avvikles og totalforbys.

I en av Linkolas mer kjente metaforer som retter seg mot overbefolkningen beskriver han jorden og menneskene som en båt, og om denne båten lastes full så kommer den til slutt synke. Derfor er det nødvendig å "laste av" det mest unødige som tynger ned "båten", før den "synker og tar alle med seg ned i graven".

Linkola mener at dette er nødvendig for å på lengre sikt kunne redde menneskeheten fra en enda mer grusom skjebne, jordens ressurser tar slutt og menneskeheten dør ut. Linkola hevder at om vi fortsetter som det gjør i dag, kommer vi ikke at kunne overleve. Man mener derfor at vi idag har en sjanse til å "agere radikalt", men om vi ikke tar den sjansen så kommer vi alle til å rammes av noe verre i fremtiden, og er derfor en selverklært anti-pasifist.

Bibliografi

Eksterne lenker