Immigrasjon

Fra Metapedia
Hopp til: navigasjon, søk

Immigrasjon (innvandring) er forflytning av mennesker fra en nasjonalstat til en annen.

Migrasjon har alltid eksistert under hele menneskelighetens historie, men under 1900-tallets senere halvdel har en såkalt unaturlig folkeforflytning skjedd for at kunne tilfredsstille de vestlige behov og velferd ettersom den naturlige befolkningsveksten har vært forholdsvis lav. Innvandring innebærer langsiktig permanent oppholdstillatelse (ofte eventuelt statsborgerskap) og ikke at man oppholder seg i et land under en kortere tid, da man ofte regnes som reisende eller turist.

Globalisme

Den modernistiske tanken om immigrasjon og integrering er relatert til utviklingen av den globalistiske verdensordningen og også for å dekke behovene til de vestlige staters langsiktige, økonomiske bærekraft. Ettersom den naturlige befolkningsveksten er forholdsvis lav mellom antall døde, emigranter og fødte innen nasjonene, og forventet levealder øket, har økonomiske problemer oppstått fra et lengre perspektiv. Andre årsaker som har påvirket de negative forholdene er blant annet at studiene har øket, og befolkningen blir mer velutdannet i stedet for at arbeide allerede ved tidlig alder samtidig som store deler av befolkningen utnytter de sosiale ressursene for at eksempelvis gå i pensjon under yngre alder. Man vil derfor motvirke disse gjennom at erstatte arbeidsmuligheter med utenlandske immigranter, gjennom en masseinnvandring og integrering, med hjelp av at stimulere kulturelle- og migrasjonsprosjekt samt finansiere integreringsarbeid med milliardbeløp i stedet for at eksempelvis kutte ned på den statlige virksomheten eller stimulere den naturlige befolkningsveksten innen nasjonen.