Nordisk Ungdom

Fra Metapedia
Hopp til: navigasjon, søk
Nordisk Ungdom
Nordisk ungdom.png
Offisiell logo
Navn Nordisk Ungdom
Eier
Grunnlagt 2010
Oppløst
Medlemmer over 400[1]
Hovedkontor
Nettside Nordisk Ungdom


Nordisk Ungdom (NU) er en nasjonalistisk og etnopluralistisk ungdomsorganisasjon som ble lansert 30. januar 2010.[2][3] Nordisk Ungdom har en medlemsmasse på omlag 200 personer og er initiativtaker til blant annet studentforeningen Svensk Student, en rekke innovative aksjoner og demonstrasjoner, samt Europaresan som ble gjennomført i 2010. Nordisk Ungdom har et offisielt samarbeid med blant andre Junge Nationaldemokraten. Organisasjonen har uttalt at man primært arbeider for det svenske folkets frihet selv om man ser behovet for den internasjonale kampen mot imperialisme og kapitalisme.[4]

Historie

Nordisk Ungdom begynte utviklingen av organisasjonen allerede sommeren 2009[5], men den ble ikke offisielt lansert før begynnelsen av 2010. Inspirasjon fikk man i stor grad fra Junge Nationaldemokraten (JN) som er de tyske nasjonaldemokratene (NPD) sitt ungdomsforbund, men som organisatiorisk er fullstendig selvstendige. Helt siden starten hadde man også et samarbeid med JN som innefatter et stort utbytte av erfaringer og idéer. Nordisk Ungdom valgte å markedsføre seg med en egen, nasjonalistisk reggaelåt med navnet Tänk. Låten vekte en viss debatt både hos massemedia, reggaefans og nasjonalister.[6]

Representantene fra starten av var Patrik Forsén, Andreas Nyberg, Andreas Johansson og Fredrik Becklin. Alle representantene har erfaring fra organisasjonsbygging, og utformingen av Nordisk Ungdom var derfor selvklar. Organisasjonen skulle bygge på en demokratisk plattform, og man holder riksting fire ganger i året for alle medlemmer i organisasjonen, for å garantere att alle medlemmer kan være med å forme organisasjonen og at alle også hadde yttringsfrihet og fikk være med å si sitt innad i organisasjonen. Patrik Forsén ble valgt som organisasjonenes talsmann, og ble gjenvalgt til denne posten også i 2011.

Nordisk Ungdoms første offentlige fremtreden kom 1. mai 2010 i Helsingborg. Der gikk organisasjonen i tog sammen med 300 nasjonalister med faner og banderoller gjennom byen under parollen "Svensk Ungdom har rett til en fremtid". I sammenheng med dette ble også organisasjonens første kampanje lansert.[7]. En kampanje som gikk under navnet "Rør ni LAS, blir det knas" og som pågikk hele tiden frem til høstens riksdagsvalg.[8]. Kampanjen fikk flittig omtale og oppmerksomhet i media.[9]

Ettersom kampanjen handlet om å informere ungdommer om Centerpartiets ungdomsfientlige politikk skapte dette stor forbittring hos nettopp dette partiet. Centerpartiet innledde derfor en juridisk strid mot Nordisk Ungdom med formål om å hindre kampanjen fra å fortsette. Tross Centerpartiets jurister i verdensklasse og deres enorme kapital lykkes Nordisk Ungdom i å forsvare seg og vinne tvisten.

19. mai 2010 stiftet Nordisk Ungdom en svensk nasjonal studentorganisasjon med navn Svensk Student.

Sommeren 2010 begav en gruppe delegater fra Nordisk Ungdom ut på en reise gjennom Europa. Reisen ble kalt Europaresan og man kunne følge den via en internettblogg med samme navn. Formålet var å knytte kontakter bland de nasjonalistiske gruppene på kontinentet og lære av deres virksomhet. En av de gruppene man besøkte var Casa Pound i Italia en god kontakt ble grunnlagt. Også andre grupper som Junge Nationaldemokraten ble besøkt under reisen.

Nordisk Ungdom har også en aktiv facebookgruppe med ca. 500 medlemmer.[10]

Informasjonsmateriale

Politikk

Sitater er oversatt til norsk av no.metapedia.org

Nordisk Ungdom kan ses som etnopluralister og nasjonalister. Gruppen har også vist sterk støtte til Sverigedemokratene og Sverigedemokratisk Ungdom.[11][12] Man arbeider også aktivt mot svenskfientligheten og overvåkningssamfunnet samt andre samtidige samfunnsfenomen som arbeidsløshet blant svenske ungdommer og forsømt demokratisk utvikling.

Sammendrag av de politiske punktene

 • Demokrati, et samfunn der makten utgår fra folket.
 • Folkefellesskap som innebærer at man vil minske klasseforskjellene og er imot materialisme og individualisme.
 • Fritt internett der man fokuserer på den frie informasjonsflyten uten noen form for innskrenkning.
 • En verden av mangfold som innebærer at man verner noe man betegner "svensk kultur". Man påstår også å ville kjempe for en verden av mangfold, gjennom å bekjempe integrasjon, imperialisme og multikultur.
 • Utdanning der man vil løfte opp læreryrkets status og ha mer utdanning i lederskap og kunnskap om autoritet til lærerene. Man vil også øke anntallet idrettstimer og at skolen skal oppmuntre til nasjonal stolthet.
 • Svensk selvstendighet som innebærer at man er imot EU og NATO.
 • Integritet som blant annet innebærer at man er i mot FRA-loven, og i mot forekomsten av overvåkningskamera på busser.[13]

Demokrati

Nordisk Ungdom arbeider for et demokratisk samfunn, med det mener vi et samfunn der makten utgår fra folket. For at det skal være mulig må makten flyttes tilnake fra de overstatlige EU institusjoner der makten i dag stort sett ligger. Isteden skal beslutningen tas så nære de som påvirkes som mulig. Et øket selvstyre for Sveriges kommuner og mer direktevalg er to av de sakene Nordisk Ungdom etterstrever.

I dag forsøker regimer rundt om i Europa å monopolisere selve begrepet demokrati gjennom å gi det en falsk verdigrunn. Demokrati handler ikke om verdi, men er en måte å organisere et samfunn på. Gjennom makthavernes forsøk på å monopolisere demokratiet skaper de på sikt et demokratur der bare meninger som makten godkjenner på forhånd får slippe frem. Det er en skremmende utvikling og noe Nordisk Ungdom arbeider sterkt imot. Demokrati betyr folkestyre og ingenting annet!

I dag er en av de største trusslene mot demokratiet i Sverige det massemediale monopolet som noen aktører besitter. Akkurat som makten må desentraliseres og utgå fra medborgerne, må også mediaeiet desentraliseres og spres på flere aktører, alt for å forhindre at massemedia bli en propagandamegafon for et par aktøreres interesse. I et demokrati må alle få en mulighet til å gjøre sin stemme hørt, ikke bare et fåtall personer med mye makt.

— www.nordiskungdom.se

Folkefellesskap

Nordisk Ungdom strever etter noe vi kaller folkefellesskap (folkgemenskap). Det kan fort sammenfattes som motsatsen til de destruktive kreftene innen både kapitalismen og kommunismen. Folkefellesskap bygger på tanken om at alle trengs for et fungerende samfunn. Akkurat som større byggeprosjekt behøver arkitekter og ingeniører like mye som elektrikkere og tømrere så behøver samfunnet både akademikere og arbeidere.

For å bygge opp et folkefellesskap behøves et samfunn i balanse. Kløftene i levestandard mellom de ulike gruppene i samfunnet får ikke bli for store da det skaper gnisninger. Å gi en direktør flere milliarder i bonuser er ikke rimelig i forhold til den innsats han gjør for selskapet. Samtidig er det urimelig at alle skal få like mye betalt da visse oppgaver krever med ansvar og utdanning.

Vi tror at det første steget mot å skape et samfunn i balanse eg et fungerende folkefellesskap er å bryte dagens trender av materialisme og individualisme. Først da kan vi bygge opp et samfunn preget av nasjonal solidaritet og felleskap.

— www.nordiskungdom.se

Fritt internet

Vi i Nordisk Ungdom syns en fri utveksling av informasjon er en grunnleggende demokratisk rettighet. Uten en fri meningsdanning kan et demokratisk samfunn ikke fungere. Siden internettets inntog har samfunnet blitt mye mer fritt ettersom det nå er mennesker selv og ikke et fåtall store medieforlag som avgjør hvilke informasjon som skal spres. Hva internett har gjort for yttringsfriheten er det største som har skjedd siden trykkpressen.

Desverre så finnes det de som ikke liker at mennesker nå fritt kan dele informasjon og kunnskap. De vil kontrollere hva folk får av informasjon og de vil styre hvilke kunnskap som skal spres. Vi får ofte høre at de ulike lovene som stiftes for å kontrollere internett er til for å stoppe fildeling. Det som viser seg er at de styrende anser at penger er viktigere enn demokrati og den frie flyten av informasjon.

Vi i Nordisk Ungdom anser at ett internett skal være en plass der man fritt skal kunne utveksle idéer og informasjon uten noen hindring fra staten. Vi anser at det er av avgjørende betydning for yttringsfriheten. Ulike diskusjoner om artister og deres rett til erstatning er egentlig bare en ubetydelig sidediskusjon i denne sammenheng.

— www.nordiskungdom.se

En verden av mangfold

Kapitalistiske interesseorganisasjoner arbeider i dag hardt med å omvende hele verden til en eneste stor konsumkultur. Ulike kulturer og språk er for dem bare hinder for å kunne selge så mye som mulig og gjøre så store gevinster som mulig. Med hjelp av alt fra krigføring til kulturimperalisme forsøker de utslette alt som gjør ulike folk unike. Dette pågår over hele verden men har kommet lengre i visse land enne i andre.

I Sverige har det tragisk nok gått så langt at man knapt kan snakke om svensk kultur lengre da allt er blitt mer eller mindre amerikanisert. I Nordisk Ungdom kjemper vi for at alle folk skal kunne beholde og uvikle sin identitet på sine egne villkår og ikke etter hva globale kapitalister vil.

En verden av mangfold er noe som har blitt utviklet gjennom tusenvis av år og er verdt å bevare. Vi kjemper derfor for at hvert folk skal ha rett til sitt eget land, sitt eget språk og sin egen kultur. Vi motsetter oss også alle ting som truer en verden av mangfold. Integrasjon, imperialisme og multikultur er derfor noe av de sakene vi ser vi må bekjempe.

— www.nordiskungdom.se

Utdanning

Skolen skal stå for utdanning, disiplin, trygghet og et utdanningsfremmende miljø. Læreryrket må få en høyere status med bedre utdanninger, høyere krav og mer tyngde. Lærere må også få en dypere utdanning i lederskap og bruken av autoritet. Skolen skal premiére spesielt begavede elever slik at de kan avansere snarere. Samtidig må det satses mer på ressurser på å hjelpe de som har det vanskeligst.

Alle mennesker er ulike og alle må få de forutsetningene som kreves for at de skal utvikles best. Mengden idrett på timeplanen må økes. Mer idrett gjør ungdommen friskere og det blir lettere å lære. Idrett tre til fire ganger i uken ser vi som ett minimum. Selv teoretisk utdanning i kost og helse syns vi bør bli en selvklar del av utdanningen. Ungdommer som driver idrett behøver bra og næringsrik man. Vi krever derfor at kvaliteten på skolematen må forbedres. Vi mener også at så mye som mulig skal være nærprodusert og økologisk dyrket. Skolen skal også oppmuntre til nasjonal stolthet, og i undervisningen må vårt eget folks historie og kulturarv løftes frem og prioriteres. Vi er overbevist om at mennesker som er trygge på sin egen kultur og nasjonale identitet også har lettere for å respektere andre folk og deres kulturer.

Ettersom alle ungdommer er ulike må det også finnes en bredde i den videregående skolens ulike linjer. Visse elever er mer teoretisk anlagte samtidig som anre er mer praktiske i sin natur. Vi krever derfor at skolen også skal tilby praktiske utdanninger med fokus på arbeidsliver for de ungdommene som vil det.

— www.nordiskungdom.se

Svensk selvstendighet

Nordisk Ungdom kjemper for svensk selvstendighet, med det mener vi at det er vi svensker og ingen andre som skal styre i Sverige. Gjennom medlemskapet i den europeiske unionen har Sverige mistet mye av sitt selvstyre til Brüssel der få eller ingen bryr seg om hva som er best for det svenske folket. Samtidig ser vi også hvordan det hver dag flyttes mer og mer makt fra Sverige til de ulike instansene innom EU.

Den Europeiske Union holder altså, rett forran øynene på oss, å forandres til et enormt maktapparat langt borte fra de vanlige medborgerne. Vi får ofte høre at dette er en positiv utvikling da overstatlige unioner som EU skal være en garanti for fred og frihet. Ingenting kunne være lengre ifra sannheten! Desto nærmere makten ligger det vanlige folket desto større er oftest uviljen til krig. I overstatlige unioner der makten ligger hos en politisk elite, lever dog ikke makthaverne i samme verden som det vanlige mennesket.

Dette gjør at de har mye lettere for å dra unionen inn i krig på grunn av gjerrighet eller politisk spill. Tydlige eksempel er hvordan både USA og EU befinner seg i væpnede konflikter på flere steder rundt om i verden.

— www.nordiskungdom.se

Integritet

I dag kan vi se hvordan mer og mer av vår rett til et privatliv forsvinner. Gjennom loven om signalspaning har staten nå rett til å gjennomsøke all e-post, alle SMS og avlytte alle mobilsamtaler i hele Sverige. Samtidig fylles busser, torg og kjøpesenter av overvåkningskamera som følger hvert ett steg. Sakte men sikkert holder Sverige på å forandres til et diktatur forran øynene våre.

Vi i Nordisk Ungsom krever at dette får en slutt. Vi krever at Sverige skal være et åpent og fritt samfunn. Vi anser at internett skal være en plass der man fritt skal kunne utveksle idéer og informasjon uten noen hinder fra staten. Vi syns også at man fritt skal kunne bevege seg som man vil uten at noen bak et kamera følger hvert ens steg.

Sverige har mange problem, men overvåkning er ikke løsningen. Gjennom å sette kamera på busser løser man ikke problemet med gjenger som raner og mishandler, man flytter bare problemet til en annen plass. Problemet med multikulturelle gjenger finnes der fortsatt.

— www.nordiskungdom.se

Aksjoner

Banderolllaging før protesten ved voldtektsmannens hjem
Protest utendor huset til voldtektsmannen
Flygebladsutdeling under Salemkampanjen
Aksjon mot politikeren Anders Lago
 • I mars 2010 protesterte medlemmer i Nordisk Ungdom mot en lærer i Gøteborg gjentatte ganger etter som denne har uttalt seg om å bevisst diskriminere svenske elever som har politisk ukorrekte hensikter, gjennom å senke karakterer og gi dårlig omdøme. Organisasjonens talsmann meddelte at denne type aksjoner skulle fortsette før valget høsten 2010.
 • I juni 2010 publiserte Nordisk Ungdom på sin hjemmeside et bilde av den rødfargede ytterdøren hos MUFs ordfører Niklas Wykman. Sammen med bildet publiserte de teksten "Målet för kvällens aktion var att göra ett inlägg i Palestina-debatten. Inte bara i ord, utan även i handling". Publiseringen skjedde like etter at Wykman uttalte støtte til Israels aksjon mot hjelpesendingen Ship to Gaza.
 • Nordisk Ungdom bedrev en tid en kampanje som påsto å ha Centerns Ungdomsförbund som avsender, men lik formgivning, CUFs logotype og lignende, men feil budskap. Kampanjen førte til juridiske tvister, hvilke Nordisk Ungdom senere vant.
 • Organisasjonen har på sin hjemmeside oppgitt at man sympatiserer med dem som har slått i stykker en femtitalls overvåkningskameraer i Stockholm.
 • I august 2010 tok organisasjonen på seg ansvaret for vandalisering av et kunstverk av ungdommer i Kulturskolen i Södertalje, som hyllet mangkulturen. Gjentatte ganger utsettes det mangkulturelle monumentet for skadegjørelse med nye budskap.
 • I februar 2011 gjennomførte Nordisk Ungdom en protestaksjson mot Björkuddens transitboende, et anlegg som drives av foretaket Attendo. Bakgrunnen var en hendelse på Husbybadet da en 11-årig jente ble seksuelt antastet og utsatt for et voldtektsforsøk av en gruppe på cirka 20 flyktningbarn i Stockholm.
 • I april 2011 gjennomførte flere aktivister fra Nordisk Ungdom i Stockholm en sitteprotest utenfor Arbetsförmedlingen i Vallentuna samt at aktivister fra Gøteborg låste døren til Arbetsförmidlingen med en protestliste oppsatt med krav om å slutte å diskriminere svenske ungdommer.[14] Man hengte også opp dokker som forestilte mennesker som har begått selvmord ved henging med beskjeden "mördad av svenskfientligheten" i deler av stokkholm.

Informasjon fra nettsiden

Nordisk Ungdom er en landsomfattende organisasjon for svenske ungdommer som alle deler en visjon om et bedre Sverige. Forbundet har som fremste oppgave å virke som en motpol til dagens samfunn som vi opplever som langt fra sunt.

I lengre tid har man kunne se hvordan ungdommer mer og mer har stagnert i et materialistisk verdenssyn. Et verdenssyn der forbruk, tilfeldig seksuelle forbindelser og alkohol er det som står i fokus. Gjennom TV og annen media får man lære seg at amerikansk forbrukerkultur er noe å etterstrebe og alt annet er kunstig. Man får lære seg at jaget etter penger og rikdom er det eneste som spiller noen rolle her i livet. Vi i NU motsettes oss sterkt dette verdenssynet.

Vi i Nordisk Ungdom vil isteden utdanne Sveriges ungdom til å forstå at det finnes mer her i livet en forbruk. Vi vil lære ungdommer stolthet over sitt opphav og sitt folk. Vi vil redde ungdommen ut av den rotløshet som nå spres seg og gi dem en sunn svensk identitet. Vi vil gi dem en grunnleggende forståelse av hvorfor verden ser ut som den gjør og hva vi kan gjøre for å forbedre den.

— www.nordiskungdom.se - Om oss

Sitat fra representanter

Sitater er oversatt til norsk av no.metapedia.org
Det som jeg nå har tenkt å ta opp vil jeg helst ikke prate om fordi man ikke bør gi dem noen oppmerksomhet overhodet, nemlig den autonome venstresiden. Jeg tar dette opp ettersom deres handlinger her i dag helt tydelig underbygger det poenget jeg forsøker å vise. De kaller oss for en reaksjonær strømning samtidig som de kaller seg selv for en progressiv kraft. Men det kan vel knapt være progressivt å med alle tilgjengelige midler undertrykke en viss meningsgruppe, det kan bare være reaksjonært. Det er maktelitens våte drøm at to grupper som definitivt befinner seg lengst ned på samfunnspyramiden skal slåss mot hverandre. Derfor skal jeg på denne arbeiderenes dag gjøre noe veldig kontroversielt. Jeg stekker ut min hånd til den autonome venstresiden i et forsøk på å isteden gjøre opp med samfunnseliten. Å takke nei til en slik gest kommer for veldig lang tid fremover tydeligere enn noen annen vise hvilke som er de progressive og hvilke som er de reaksjonære kreftene i samfunnet.

Andreas Johansson, under demonstrationen på 1. mai 2010

Det våre sionistiske og kapitalistiske fiender vil se er en identitetsløs masse av mennesker, uten spesifikk etnisk, kulturell eller religiøs tilhørighet. Vi ser hvordan de har gjort det i Vesten. De har erstattet kirken med shoppingsenter - åndelighet med materialisme. Men fortsatt finnes et frø av motstand i de svenske områdene - nor våre fiender er livredde skal gro. Men den dagen da alle innvandrere er integrerte, da vi alle er "verdensborgere", har fienden vunnet.

Patrik Forsén, etter demonstrasjonen på Al-Qudsdagen

Idag markerer vi starten på en ny svensk arbeiderbevegelses fremvekst. For tro ikke at våre protesterende venner kommer til å forsøke å forbedre deres villkår på arbeidsmarkedet. Det er vi som har fått kjenne diskriminiering på arbeidsmarkedet, det er vi som har fått slite på jobb med dårlig lønn, det er vi som har blitt tvunget til å gå hjem uten arbeid som står her i dag. Vi bryr oss ikke om hva overklassens barn protesteres mot! Vi krever arbeid og vi krever at svenskene settes først i vårt eget land!

Patrik Forsén, under 1. mai-demonstrasjonen i Västerås 2011

Kampanjer

1. mai 2011 - ”Arbete åt alla svenska ungdomar!”

Nordisk Ungdom under första maj 2011

1. mai på arbeiderenes dag, arrangerte Nordisk Ungdom en demonstrasjon i Västerås under parollen "Arbete åt alla svenska ungdomar". Organisasjonen mener at arbeidsløsheten blant unge i Sverige er katastrofal og risikerer å slå ut større deler av hele den unge generasjonen. Cirka 70 aktivister[15][16][17] deltok i demontrasjonen som ble beskrevet som rolig og ordentlig.[18][19][20][21].

Utover demonstasjonen har man også gjennomført flere aksjoner det man har hengt opp dokker i hengeløkke forran broer i protest mot ungdomsarbeidsløsheten som sies å være grunnen til at mange unge svensker begår selvmord eller faller inn i depresjon, og også en sitteprotest utenfor Arbetsförmedlingen.[22][23] etter at det ble oppdaget at om man som arbeidsgiver ansatte en nykommet innvandrer så får man 75% av dennes lønn betalt av Arbetsförmidlingen.[24] Vilket organisationen anser är diskriminerande mot svenskar, då arbetslösheten är etablerad, främst bland unga svenskar.[25]

Centerpolitik.se - "Rör ni LAS, så blir det knas!"

Aktivism under centerpolitik-kampanjen

Før riksdagsvalget i 2010 lanserte Nordisk Ungdom internettadressen Centerpolitik.se der organisasjonen kritiserte Centerpartiets politk som de mener bidrar til en minsket trygghet for ungdommen.[26]. Centerpartiet svarte med å ansette en varemerkeekspert for å stoppe kampanjen, som de hevder utgjør en ulovelig bruk av sitt varemerke.[27]. 28. august kom nyheten om at Centerpartiet hadde tapt den juridiske striden[28][29]. Kampanjen gikk under parollen "Rör ni LAS, så blir det knas!".[30]

Flaggjakten - "Nu ska ockupationsflaggorna bort!"

Flaggjakten ble startet av Nordisk Ungdom straks etter riksdagsvalget 2010. Kampanjen hadde som mål å pågå til og med den svenske nasjonaldagen 6. juni 2011. Alle står som frie til å lage sitt eget lag og delta i konkurransenm der det seirende laget kåres i slutten av kampanjen. Flaggjakten går ut på at man skal heise ned flagget for den Europeiske Union og side brenne dem, som en symbolsk handlig for å vise sin støtte til en svensk selvstendighet uten overstatelige samarbeid.[31]

Videogalleri

Se også

Referanser

 1. http://nordiskungdom.se/nu-ar-vi-over-400-medlemmar/
 2. http://www.nordiskungdom.com/var-politik/
 3. http://www.nordiskungdom.com/2010/01/31/nordisk-ungdom-lanserat/
 4. http://www.nordiskungdom.com/2010/01/31/nordisk-ungdom-lanserat/
 5. http://nordiskungdom.se/omoss/historia/ Nordisk Ungdom: Om oss och historia (110429)
 6. ^ http://www.pastan.nu/bloggen/inlagg/fredriks-kronika-det-finns-en-framtid-for-nazistisk-reggae.2570 Pastan.nu: Fredriks Krönika: Det finns en framtid för nazistisk reggae (110426)
 7. http://centerpolitik.se/241 Rör ni LAS, blir det knas - Centerpolitik.se (110429)
 8. http://centerpolitik.se/241 Rör ni LAS, blir det knas - Centerpolitik.se (110429)
 9. http://centerpolitik.se/241 Rör ni LAS, blir det knas - Centerpolitik.se (110429)
 10. http://www.facebook.com/nordicyouth
 11. http://nordiskungdom.se/nordisk-ungdom-stoder-sd-i-libyenfragan/ "Nordisk Ungdom stödjer SD i Libyenfrågan" - Patrik Forsén (110415)
 12. http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/nordisk-ungdom-stoeder-sdu-demonstrationen-613929 "Nordisk Ungdom stödjer SDU-demonstrationen" - Patrik Forsén (110410)
 13. http://www.nordiskungdom.com/var-politik/sakfragor/ Nordisk Ungdom: Sakfrågor (100614)
 14. http://nordiskungdom.se/aktion-mot-arbetsformedlingens-diskriminering/ Nordisk Ungdom - Aktion mot arbetsförmedlingens diskriminering (110430)
 15. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=4481931 Sveriges Radio: Lugn 1:a maj demonstration i Västerås (110503)
 16. http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.1188770-lugnt-pa-1-maj-demonstration VLT: Lugnt på 1 maj-demonstration (110502)
 17. http://www.nationell.nu/2011/05/01/nordisk-ungdom-vanstern-ar-kapitalets-riktiga-stormtrupper/ Nationell.nu: Nordisk Ungdom - Vänstern är kapitalets riktiga stormtrupper (110502)
 18. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=4481931 Sveriges Radio: Lugn 1:a maj demonstration i Västerås (110503)
 19. http://www.polisen.se/sv/Aktuellt/Nyheter/Vastmanland/april-juni/Lugnt-1a-maj-i-Vasteras-efter-hot-om-storningar/ Polisen.se: Lugnt 1:a maj i Västerås efter hot om störningar (110503)
 20. http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.1188770-lugnt-pa-1-maj-demonstration VLT: Lugnt på 1 maj-demonstration (110502)
 21. http://www.nationell.nu/2011/05/01/nordisk-ungdom-vanstern-ar-kapitalets-riktiga-stormtrupper/ Nationell.nu: Nordisk Ungdom - Vänstern är kapitalets riktiga stormtrupper (110502)
 22. http://nordiskungdom.se/aktion-mot-arbetsformedlingens-diskriminering-av-svenskar/ Nordisk Ungdom: Aktion mot Arbetsförmedlingens diskriminering mot svenskar (110429)
 23. http://www.nationell.nu/2011/04/13/nordisk-ungdom-gor-schindlers-list-aktion-mot-arbetsformedlingen/ Nationell.nu: Nordisk Ungdom gör schindlers list-aktion (110429)
 24. http://www.nationell.nu/2011/04/12/ny-lasarbild-anstall-en-nyanland-invandrare-och-fa/ Nationell.nu: Anställ en nyanländ invandrare och få 75% av lönen betald (110429)
 25. http://nordiskungdom.se/aktion-mot-arbetsformedlingens-diskriminering-av-svenskar/ Nordisk Ungdom: Aktion mot Arbetsförmedlingens diskriminering mot svenskar (110429)
 26. http://centerpolitik.se/22
 27. http://www.nordiskungdom.com/2010/06/30/varldens-rikaste-parti-tar-strid-mot-nordisk-ungdom
 28. http://www.nordiskungdom.com/2010/08/28/nordisk-ungdom-vann-juridisk-strid-mot-centerpartiet/
 29. http://www.nationell.nu/2010/08/28/extra-nationella-besegrade-centerns-toppjurist/
 30. http://centerpolitik.se/241 Centerpolitik.se - Rör ni Las blir det knas - en sammanfattning (110503)
 31. http://flaggjakten.nordiskungdom.se/om-flaggjakten Nordisk Ungdom: Flaggjakten - Om Flaggjakten (110426)


Eksterne lenker