Etnopluralisme

Fra Metapedia
Hopp til: navigasjon, søk

Etnopluralisme er en antirasistisk rettsfilosofi skapt av den tyske sosialisten Henning Eichberg. Etnopluralismen hevder alle folks rett til sin egenart og uberoende.

Etnopluralismens prinsipp bygger på hver etnisk gruppes rett til sin eksistens. Ingen folk skal være overordnet et annet og alle folk skal anerkjennes samme og like rettigheter. Med et like anerkjennende hevdes alle etniske gruppers rett til fortsatt eksistens og bevarende. Det inkluderer også retten til et territorium, land, område eller region som respektive folk kan anerkjennes av langvunnet hevd.

Etnopluralismen er således en form av et antirasistisk og politisk standpunkt som en motpol mot multikulturens streben at utjevne forskjellene mellom folk og kulturer og standardisere alle etniske grupper.

External links