Globalisering

Fra Metapedia
Hopp til: navigasjon, søk

Globalisering er en økonomisk, kulturell og politisk prosess som innebærer at nasjoner i verden bindes sammen alt mer og landenes kulturer blandes sammen. Begrepet globalisering ses iblant som et synonym til New World Order.

Tolkning av begrepet

Globaliseringen sikter på den kapitalistiske internasjonale utvikling innen politikk, økonomi og kultur som skjer til et resultat av et verdensbilde som ikke forblir nasjonalt eller lokalt forankret. Politisk sett innebærer begrepet en endring av makten fra nasjonalt nivå til over- og mellomstatlige organer, men generelt sikter globalisering oftest til hvordan de nasjonale økonomiene kontinuerlig tvinnes sammen. Organer som arbeider for økt globalisering er blant andre EU og FN. Foretak som amerikanske McDonalds som idag finnes i mange land og banker som opererer globalt er en del av globaliseringen. Globaliseringstilhengere står for å åpne grensene mellom stater og nasjoner for å skape en "friere handel".