New World Order

Fra Metapedia
Hopp til: navigasjon, søk

New World Order er et begrep som sikter på oppfatningen at det finnes grupper i samfunnet med en streben at opprette en global styreform med en overstatlig regjering uten nasjonsgrenser, et verdensherredømme med suverene staters oppløsning. Tegn på dette skal være innskrenkninger i ytringsfriheten, mørklegging av politiske lederes møter i blant annet Bilderberggruppen, imperialistisk krig, bevisst iscenesette massive folkeflyttinger, de internasjonale bankenes innflytelse over suverene staters økonomi samt begrensninger i digitale kommunikasjonsmuligheter.