The Mantra (Bob Whitaker)

Fra Metapedia

Gå til: navigasjon, søk

The Mantra er et budskap komponert av politiske aktivisten og tidligere politiske rådgiveren Robert Whitaker, og har som formål å avsløre inkonsekvente og diskriminerende holdninger rettet mot europeiskættede folk og samfunn.

Et mantra er et vers eller en spesiell sammensetning av ord ment å forme et lydbilde som er i stand til å lede til forandring. Robert Whitaker argumenterer for at gjentatt og omfattende bruk av dette mantraet enten i sin helhet eller delvis er et effektivt våpen for å forandre holdninger mot europeiskættede.

Innhold

The Mantra (Orginal)

Everybody says there is this RACE problem. Everybody says this RACE problem will be solved when the third world pours into EVERY white country and ONLY into white countries.

The Netherlands and Belgium are just as crowded as Japan or Taiwan, but nobody says Japan or Taiwan will solve this RACE problem by bringing in millions of third worlders and quote assimilating unquote with them.

Everybody says the final solution to this RACE problem is for EVERY white country and ONLY white countries to "assimilate," i.e., intermarry, with all those non-whites.

What if I said there was this RACE problem and this RACE problem would be solved only if hundreds of millions of non-blacks were brought into EVERY black country and ONLY into black countries?

How long would it take anyone to realize I’m not talking about a RACE problem. I am talking about the final solution to the BLACK problem?

And how long would it take any sane black man to notice this and what kind of psycho black man wouldn’t object to this?

But if I tell that obvious truth about the ongoing program of genocide against my race, the white race, Liberals and respectable conservatives agree that I am a naziwhowantstokillsixmillionjews.

They say they are anti-racist. What they are is anti-white.

Anti-racist is a code word for anti-white.

Norsk oversettelse

Den norske aktivisten Adelheim foreslår følgende oversettelser[1]:

De sier det er et RASE-problem. De sier dette RASE-problemet vil bli løst når den tredje verden flommer inn i ALLE hvite land og BARE inn i hvite land.

Nederland og Belgia er like overfylt som Japan og Taiwan, men det er ingen som sier at Japan og Taiwan skal løse dette RASE-problemet ved å flomme inn millioner fra tredje verden, og sitat assimilere sitat slutt, med dem. Alle sier den endelige løsning på dette RASE-problemet, er at ALLE hvite land og BARE hvite land, skal “assimiliere” dvs blande seg med alle de ikke-hvite.

Hva om jeg sa at der var dette RASE-problemet, og dette RASE-problemet, ville bli løst bare om hundreder av millioner av ikke-svarte ble sluppet inn i ALLE svarte land og BARE inn i svarte land?

Hvor lang tid vil det ta noen å innse at jeg ikke snakker om et RASE-problem, men om den endelige løsning på det SVARTE problemet?

Og hvor lang tid ville det ta for enhver åndsfrisk svart mann å forstå dette, og hvilken psyko av en svart mann ville ikke protestere mot dette?

Men hvis jeg forteller denne åpenbare sannheten om det pågående folkemordet mot den hvite rase, vil liberale og respektable konservative være enige om at jeg er en nazi-som-vil-drepe-seks-millioner-jøder.

De sier de er anti-rasister. Hva de er, er anti-hvite.

Alternativt:

Afrika for afrikanere, Asia for asiater og hvite land for alle.

Alle sier vi har et problem med rasisme. Alle sier at løsningen på dette problemet er at ALLE hvite land og KUN hvite land åpne grensene og ta inn millioner av mennesker fra den tredje verden.

Nederland og Belgia er mindre homogene enn Japan og Taiwan, men ingen sier at det finnes rasisme i Japan og Taiwan som kan fjernes ved å åpne grensene for millioner av mennesker fra den tredje verden og integrere og assimilere dem.

Alle sier den endelige løsningen på rasisme er at ALLE hvite land og KUN hvite land integrerer alle disse ikke-hvite.

Hva om jeg sa at det fantes et problem med rasisme, og dette problemet bare kunne løses gjennom å åpne grensene for millioner av ikke-svarte til alle afrikanske land og KUN til afrikanske land?

Hvor lang tid ville det tatt for folk å innse at problemet ikke var rasisme, men at problemet var svarte mennesker?

Hvor lang tid ville det tatt en svart man å innse dette, og hvilken svart man ville ikke protestert mot dette?

Men hvis jeg forteller om denne åpenbare sannheten om det pågående folkemordet mot min rase, den hvite rase, vil sosialister og respektable konservative være enig i at jeg er en ”nazistsomvildrepeseksmillionerjøder.”

De sier de er anti-rasistiske. De er anti-hvite.

Anti-rasist er et kodeord for anti-hvit.

Se også

Referanser

  1. http://www.nordisk.nu/showthread.php?t=48645

Eksterne lenker

Personlige verktøy
På andre språk