The Mantra (Bob Whitaker)

Fra Metapedia
Hopp til: navigasjon, søk
Antiracist codeword map.jpg

The Mantra er et budskap komponert av politiske aktivisten og tidligere politiske rådgiveren Robert Whitaker, og har som formål å avsløre inkonsekvente og diskriminerende holdninger rettet mot europeiske folk og samfunn.

Et mantra er et vers eller en spesiell sammensetning av ord ment å forme et lydbilde som er i stand til å lede til forandring. Robert Whitaker argumenterer for at gjentatt og omfattende bruk av dette mantraet enten i sin helhet eller delvis er et effektivt våpen for å forandre holdninger mot europeere.

The Mantra

ASIA FOR THE ASIANS, AFRICA FOR THE AFRICANS, WHITE COUNTRIES FOR EVERYBODY!
Everybody says there is this RACE problem. Everybody says this RACE problem will be solved when the third world pours into EVERY white country and ONLY into white countries.
The Netherlands and Belgium are just as crowded as Japan or Taiwan, but nobody says Japan or Taiwan will solve this RACE problem by bringing in millions of third worlders and quote assimilating unquote with them.
Everybody says the final solution to this RACE problem is for EVERY white country and ONLY white countries to "assimilate," i.e., intermarry, with all those non-whites.
What if I said there was this RACE problem and this RACE problem would be solved only if hundreds of millions of non-blacks were brought into EVERY black country and ONLY into black countries?
How long would it take anyone to realize I’m not talking about a RACE problem. I am talking about the final solution to the BLACK problem?
And how long would it take any sane black man to notice this and what kind of psycho black man wouldn’t object to this?
But if I tell that obvious truth about the ongoing program of genocide against my race, the white race, Liberals and respectable conservatives agree that I am a naziwhowantstokillsixmillionjews.
They say they are anti-racist. What they are is anti-white.
Anti-racist is a code word for anti-white.

Norsk oversettelse

ASIA FOR ASIATERE, AFRIKA FOR AFRIKANERE, HVITE LAND FOR ALLE!
De sier det er et RASE-problem. De sier dette RASE-problemet vil bli løst når den tredje verden flommer inn i ALLE hvite land og BARE inn i hvite land.
Nederland og Belgia er like overfylt som Japan og Taiwan, men det er ingen som sier at Japan og Taiwan skal løse dette RASE-problemet ved å flomme inn millioner fra tredje verden, og sitat assimilere sitat slutt, med dem.
Alle sier den endelige løsning på dette RASE-problemet, er at ALLE hvite land og BARE hvite land, skal “assimilere” dvs blande seg med alle de ikke-hvite.
Hva om jeg sa at der var dette RASE-problemet, og dette RASE-problemet, ville bli løst bare om hundreder av millioner av ikke-svarte ble sluppet inn i ALLE svarte land og BARE inn i svarte land?
Hvor lang tid vil det ta noen å innse at jeg ikke snakker om et RASE-problem, men om den endelige løsning på det SVARTE problemet?
Og hvor lang tid ville det ta for enhver åndsfrisk svart mann å forstå dette, og hvilken psyko av en svart mann ville ikke protestere mot dette?
Men hvis jeg forteller denne åpenbare sannheten om det pågående folkemordet mot den hvite rase, vil liberale og respektable konservative være enige om at jeg er en nazisomvildrepeseksmillionerjøder.
De sier de er anti-rasister. Hva de er, er anti-hvite.
Anti-rasist er et kodeord for anti-hvit.

Eksterne lenker