Sosialisme

Fra Metapedia
Hopp til: navigasjon, søk

Sosialisme er en egalitær og materialistisk ideologi som bygger på konflikten mellom ulike økonomiske klasser. Målet er det såkalte klasseløse samfunnet, hvor et likestilt eiendomsfelleskap råder.

Innen sosialismen har to hovedforgreninger utviklet seg. Det reformatoriske sosialdemokratiet og den revolusjonære kommunismen. Forsøket på å etablere det klasseløse samfunnet har imidlertid, uansett metode, sterk tendens til å ende i stagnasjon eller blodig tyranni, og ikke sjelden med økte klasseforskjeller. Mange kritikere har foreslått at årsaken til dette er at sosialismen ikke kan forenes med menneskets natur, fordi sosialismen i sin iboende, utopiske hybris unngår å erkjenne, neglisjerer eller bekjemper åndelighet og de biologisk grunnleggende fenomenene som skiller individenes forutsetninger, og genetiske ulikheter mellom kjønn og etniske grupper.

Etter Sovjetunionens sammenbrudd har sosialismen blitt rammet av en kraftig tilbakegang, både i Norge, Sverige og verden i stort. De utopiske drømmene har mildnet og ideologien betraktes i allmennhet mer som et utspilt kapittel i menneskehetens historie, selv om idéer inspirert av sosialismen fortsatt finnes som innflytningsrike strømninger på en del hold i samfunnet. Særlig kan sosialdemokratene og fremfor alt venstrepartiene sies å videreføre det sosialistiske tankegodset i reviderte former. En renere form for sosialisme lever videre blant mindre og marginaliserte grupperinger med aggressiv retorikk og gatekamp på agendaen. Grupperinger som dog savner noen betydelig folkelig støtte, og som heller retter sitt fokus på å bekjempe nasjonalismen.

Nasjonalsosialisme er som annen sosialisme antikapitalistisk, men oppmuntrer samtidig den private eiendomsretten og foretak som skjer på et ansvarsfullt og folkesolidarisk vis. Nasjonalsosialismen betraktes på mange områder som sosialismens rake motsats. Ordleddet "sosialisme" i nasjonalsosialisme bygger i praksis mer på folkefellesskap, hvilket anses å kunne oppnås på helt andre sett enn gjennom tradisjonsfiendtlighet, antibiologisk og altomfattende eiendomsfelleskap.

Sosialistisk samfunn

Sosialistisk kalles et samfunn der proletariatet har gjort revolusjon, og overtatt produksjonsmiddlene fra borgerskapet. Det sosialistiske samfunnsstadiet står før det kommunistiske, da det tjener målet å renske ut gjenlevnigner fra tidligere historiske hierarkistiske samfunn. Initialt skal dette skje gjennom en styrket statsmakt, som siden skal avvikles.

Imidlertid har situasjonen i praksis vært en annen, her har i stedet samfunnene som betraktes som sosialistiske utviklet befestningen av en sterk stat. Ikke sjelden har det ført til en situasjon med en stor og mektig politistyrke, et velutviklet etterretningsvesen samt sterk forsvarsmakt.