Postmodernisme

Fra Metapedia
Hopp til: navigasjon, søk

Postmodernismen beskriver vanligvis reaksjonen på, eller forutsetningen for modernismen. Begrepet omfatter en rekke fenomen; det være seg ulike kulturytringer som kunst, arkitektur og litteratur, til filosofiske spørsmål samt teorier om den samfunnsmessige innordningen.

Sentralt for postmodernismen er fravær av faste verdier, objektiv moral, tradisjon og absolutte sannheter. Isteden preges tilværelsen, og den menneskelige tilstanden, av normoppløsning, individualisme og et utvalg handlingsalternativ. Mangel på en objektiv grunn i den menneskelige tilværelsen medfører isteden en forestilling om en herskende relativisme; alt er diskursivt og kontekstuelt.

Postmodernismens altomfattende pluralisme og relative, situasjonsbundne normer og vurderinger kan beskrives som modernismens antitese. I en tilværelse der jeg-et er oppløst tvinges menneskene, individene kontinuerlig til å innta og ta stilling til det uavbrutte informasjonsflyten som sirkulerer og formgir det postmoderne samfunnet. Dette isolerer menneskene og fører det bort fra det kollektive fellesskapet og identiteten.