Oswald Spengler

Fra Metapedia
Hopp til: navigasjon, søk
Oswald Spengler.

Oswald Spengler (29. mai 1880 – 8. mai 1936) var en tysk filosof og kulturhistoriker. Han utviklet et helhetssyn på kulturenes livsløp, en verdenshistoriens morfologi, en metakulturell teori om menneskets streben for kultur.

Spengler vakte stor oppmerksomhet med sitt syn om at den vestlige kulturen sto foran en total oppløsning ettersom kulturen var blitt en sivilisasjon, noe han anså å være det siste stadiet i alle høykulturer.

Spengler betraktet kulturen som en organisme som i form er sammenlignbart med menneskets biologi. Kulturen kan dermed deles inn i stadiene fødsel, modning, alderdom og død.

Han har lånt sentrale begrep fra botanikken. Det ene er morfos som betyr forandret utforming, det andre er metamorfos som innebærer en endring i form, og også pseudomorfos som betyr tilsynelatende endring av form.

Spengler ble ofte beskyldt for pessimisme av samtidige tyske nasjonalister. Men mange oppfatninger baserte seg på rene misforståelser av hans filosofi. Spengler mener det er den vestlige sivilisasjonen som holder på å gå under, ikke de europeiske folkene, som han mener har potensialet til å skape en ny europeisk metakultur.

Dessuten kjennetegnes vesten først og fremst av USA og England, som Spengler forakter for sin modernisme og kapitalisme. Dette er forklaringen på at europeiske kulturforeninger som GRECE er pro-europeiske, men anti-vestlige.

Bibliografi

  • Der Untergang des Abendlandes: Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte (1918/1922)
  • Preußentum und Sozialismus (1919)
  • Neubau des Deutschen Reiches (1924)
  • Der Staat: Das Problem der Stände, Staat und Geschichte, Philosophie der Politik (1924)
  • Der Mensch und die Technik: Beitrag zu einer Philosophie des Lebens (1931)
  • Jahre der Entscheidung (1933)

Eksterne lenker