La colonisation de l'Europe

Fra Metapedia
Hopp til: navigasjon, søk
Bokens fremside.

La colonisation de l'Europe - Discours vrai sur l'immigration et l'islam (Kolonisasjonen av Europa - klar tale om innvandringen og islam) er en bok skrevet av Guillaume Faye, utgitt på L'Æncre i år 2000. Boken kom ut i 2016 på engelsk som "The Colonisation of Europe" utgitt av Arktos.

Fra bokens bakside

I denne nye sjokk-boka, etter L'archeofuturisme, viser Guillaume Faye at, snarere enn "innvandring" så kan man snakke om en massiv kolonisering som drives fram av afrikanske, maghrebinske og asiatiske folkegrupper. Han etterviser at islam etterstreber en erobring av Frankrike og Europa, at "ungdomskriminaliteten" ikke er noe annet enn begynnelsen på en etisk krig, og at vi invaderes såvel via fruktbare innvandrermødre som over porøse landegrenser. Av demografiske årsaker kommer den muslimskte makten til å installere seg i Frankrike, først i byene og seinere kanskje på nasjonalt nivå.

Den offentlige skolen synker ned i et klima preget av voldsbruk, framfor alt fra "beurs" (nordafrikanere) og "blacks" (svarte afrikanere), de nye erobrerne. Tallet på lovløse soner har passert et tusentall. Siden noen år tilbake har strømmen av innvandrere sprengt alle grenser, være seg lovlige med visum eller ulovlige innvandrere. De nyankomne er ikke lenger arbeidere som bidrar til vår velstand, men sosialhjelpskandidater. Vi stormer mot avgrunnen; om ingenting endres, så vil Frankrike i løpet av to generasjoner ikke lenger være et land som er hovedsaklig europeisk, og det for første gang i hele landets historie. Tyskland, Italia, Spania, Belgia og Nederland følger i det samme katastrofale sporet - bare noen år bakom oss. Aldri siden det romerske rikets fall har Europa sett en tilsvarende katastrofe. Denne katastrofen utspiller seg med god hjelp fra en forblindet og etnomasoschistisk, politisk klasse, og den kriminelle medvirkningen fra de innvandringsvennlige lobbyene.

Det tiltakende etniske kaoset kan etter forfatteren syn komme til å avskaffe vår sivilisasjon; det er en hendelse alvorligere enn alle de store sykdomsepidemiene og krigene som Europa har gjennomlevd. Guillame Faye etterviser også at denne kolonisasjonen og islamisasjonen tjener interessene til de forente stater (USA). For første gang våger en forfatter å sette fokus på dette kapitale tabuet; han avdekker de reelle tallene, de reelle kjensgjerningene, han peker ut bakspillerne som organiserer dette gigantiske komplottet mot Frankrike og Europa. Og deretter, og framfor alt, Guillame Faye nøyer seg ikke med å forklare hvordan og hvorfor en slik katastrofe kan passere, hvordan og hvorfor de politiske myndighetene har latt seg forblinde: For ham er integrasjon eller assimilasjon like umulig som selve ideen om et multikulturelt samfunn! Han oppfordrer leserne til å forberede seg til en annen løsning: la reconquista (gjenerobringen).

— Fra bokens bakside

Innhold

  1. Les mécanismes de la colonisation et de la submersion démographique (Koloniseringens mekanismer og den demografiske forvitringen)
  2. L'Europe inconsciente (Det bevisstløse Europa)
  3. L'utopie communautariste et multiethnique (Den flerkulturelle og multietniske utopien)
  4. L'islam a la conquête de l'Europe (Islam på erobringstokt i Europa)
  5. De la délinquance a la guerre civile ethnique (Fra ungdomskriminalitet til borgerkrig)
  6. L'immigration détruit l'école publique (Innvandringen ødelegger den offentlige skolen)
  7. La nouvelle question raciale et ethnique (Det nye rase- og etniske spørsmålet)
  8. Tabous et mensonges (Tabuer og løgner)
  9. Quelles solutions? (Hvilke løsninger?)
  10. Exhortations a la jeunesse européenne (Formaninger til den europeiske ungdommen)