Kali Yuga

Fra Metapedia
Hopp til: navigasjon, søk
Kali (til høyre) svinger et sverd
Det Hinduiske hakekorset - et over 5000 år gammelt symbol

Kali Yuga (Devanāgarī: कलियुग), "Den mannlige demonen Kalis tidsalder", "Syndens tidsalder", er et av fire steg i verdens utvikling, som går i gjennom fire faser; Yuga, står det skrevet i de Indiske skriftene. De tre andre fasene er Satya Yuga, Treta Yuga og Dvapara Yuga. I følge skriften Surya Siddharta, en astronomisk avhandling som er grunnstenen for både den Hinduistiske og den Buddiske kalenderen, begynte Kali Yuga ved midnatt (00:00) 18. februar 3102 år før Kristus ifølge den gregorianske kalenderen, som også ifølge mange Hinduer er samtidig som guden Krishna, inkarnasjonen av Vishnu, døde på grunn av en buejaktulykke. Kali Yuga skal i følge troen vare i 432 000 år.

De fleste tolkere av de Hinduistiske skriftene hevder at verden nå befinner seg i Kali Yuga, mens andre tror at vi befinnes oss i begynnelsen av Dvapara Yuga. Hinduer tror at den mennesklige sivilisasjon degenereres åndelig under Kali Yuga; den beskrives oftest som den mørke tidsalderen, hovedsaklig fordi menneskeheten da befinner seg lengst borte fra Gud. Beskrivelsen av Kali Yuga nedenfor er en indikasjon på dens tolkning av den nåværende verdslige eksistens.

Hinduismen sammenligner moralen med en tyr kalt Dharma. I Satya Yuga, det første stadiet av utviklingen, har tyren fire ben. Gjennom hvert stadie reduseres moralen med en fjerdedel. Ved slutten av Kalis tidsalder kommer moralen bare til å bestå av en fjerdedel av det den opprinnelig besto av. Tyren har da symbolsk bare et ben.

Kali Yuga assosieres med apokalypsenes demon Kali. Kali må ikke forveksles med den svarte dødsgudinnen Kali, som i sitt navn har lange vokaler. Kali i Kali Yuga betyr "stridigheter, uenighet og bråk".

Tegn på Kali Yugas tidsalder

De ulike Yugaperiodene

Ulike Hinduistiske skrifter gir et antall tegn på Kali Yugas tidsalder. Noen av dem er:

Forholdet til herskerene

Herskerene blir urimelige: de kommer til å øke skattene urettferdig. Herskerene ser det ikke lengre som sin plikt å fremme åndelighet, eller å beskytte sine undersåtter. De blir en fare for verden. Folk kommer til å emigrere og søke seg til land der hvete og korn er basisføde.

Forholdet mennesker imellom

Gjerrighet og vrede kommer til å bli vanligere, menneskeheten kommer til å åpent vise motvilje til hverandre. Man kommer til å ignorere Dharma. Lyster kommer til å ses som sosialt akseptert. Menneskeheten kommer til å utføre mord uten rettferdighet, og ingen kommer til å ha innvendinger mot det tankesettet.

Menneskeheten kommer til å følge falske lærer. Mord innen familien kommer til å inntreffe. Man kommer til å ta eiendelene fra de svake.

Mange andre uønskede forandringer kommer til å inntreffe. Den høyre hånden kommer til å lure den venstre og den venstre vil lure den høyre. Falske profeter kommer til å utgi seg som sannhetens talere. De eldre kommer til å svikte de unges uskyldighet, og de yngre kommer til å svikte de eldres tillit. Jyplinger kommer til å få heltens rykte, og de modige blir kalt jyplinger. Mennesker kommer til å misstro hverandre, til og med deres nærmeste. Make og make kommer til å vise forakt for hverandre.

I Kali Yuga kommer til og med jenter som ikke er blitt tenåringer til å bli gravide. Grunnen til dette er at samleie som det sentrale i livet er blitt sosialt akseptert. Synden kommer til å øke eksponensielt, mens dyd og måtehold kommer til å dø ut. Mennesker kommer til å avlegge løfter bare for å bryte dem.

Død og sult vil finnes over alt. Man kommer til å ha syndfulle tanker, også kvinnene. Menneskene kommer uten grunn til å skade trær og vekster. Menneskene kommer til å begå mord. Det kommer ikke til å finnes noen respekt for dyr, mennesker vil begynne å spise kjøtt.

Menneskeheten kommer til å bli avhengig av sinnsforvirrende drikker. Man kommer til å se sine arbeider som slitsomme og man vil søke å flykte fra dem.

Religiøse ledere kommer ikke lengre til å bli respekterte og deres lærlinger vil forsøke å skade dem. Deres lærer kommer til å latterliggjøres og Kamas lærlinger kommer til å ta kontroll over menneskehetens sinn.

Ettersom syndene øker eksponensielt, kommer gudenes vrede og hevn til å øke.

Vær og naturfenomen under Kali Yuga

Når blomstene vokser inne i blomster, og frukter inne i frukter, vil Kali Yuga til å gå mot sin slutt. Alle skyene kommer til å gi fra seg regn og det vil regne uopphørlig når slutten på Kali Yuga nærmer seg.