Jøder

Fra Metapedia
Hopp til: navigasjon, søk

Jøder, personer som tilhører jødedommen. Jøder kan også sees på som en etnisitet som sikter til det jødiske folket. Det jødiske folket anses ha spredt seg over verden fra det området som idag kalles Palestina og Israel. Ifølge jødisk religiøs tradisjon er en jøde noen som er født av en jødisk mor eller en konvertitt som har konvertert under en ortodoks rabbinat. Antallet jøder verden over regnes å være rundt ca 14 millioner.

Historie

Jøder omtales som noe spesifikt innen det østromerske riket. Et dekret utferdet av keiser Konstantin vitner herom (321 e.Kr.). Hvor jødene var og hva de hadde for seg under folkevandringstiden er - i brist på skriftlig dokumentasjon - ei kjent. Under keiser Karl den store (800-tallet) omtales de på nytt. Når gamle byer på nytt begynte å vokse og nye ble grunnlagt, ble jødene en separat og selvstyrende del av bybefolkningen.

Svartedauden, som herjet som verst 1347 - 1351, ble for Europa en stor ulykke. En stor del av befolkningen strøk med. Jødene ble rammet dobbelt, dels av pesten og dels gjennom at bli forfulgt av fortvilte mennesker som mente at jødene på et eller annet sett var opphav til farsotten. Ikke sjelden forekom også rykter om at jøder anvende kristne barns blod for ritualer, kalt Blood libel.

Det var ved denne tid som de tyske jødene begav seg østover og bosatte seg i Polen. De ble kalt Aschkenasim. Disse askenasiske jøder snakket og skrev jiddisch. Mange askenasere vendte tilbake til Tyskland, fortsatte snakke jiddisch samt bosatte seg også her i egne kvarter, gettoer, i byene. I slutten av 1700-tallet sluttet mange tyske jøder å snakke jiddisch og at alt mer anpasse seg til det omgivende samfunnet. På grunn av sin dyktighet og sine internasjonale kontaktnett ble de omtykte forretningspartnere.

Utspring

Ifølge den israelske historikeren Shlomo Zand har en stor del av dagens jøder sitt utspring fra de khazarer som konverterte til jødedommen ca år 740. Khazarenes rike ble grunnlagt på 600-tallet og bestod i nesten 400 år.

Forfatteren Arthur Koestler hevder i sin bok Den trettende stamme at en stor del av dagens jøder ikke stammer fra de bibelske jødene, men fra khazarene, og at de i sin tur utgjør den største delen av dagens askenasiske jøder. Teorien er omstridd og har vært formål for debatter og anklagelser, ikke minst da det skulle avlegitimere de jødiske krav på Palestina.

The Missing Link of Jewish European Ancestry: Contrasting the Rhineland and the Khazarian Hypotheses av Dr. Eran Elhaik gir støtte for teorien at mesteparten av dagens jøder stammer fra khazarene.

Eksterne lenker