Føderalisme

Fra Metapedia
Hopp til: navigasjon, søk

Føderalisme er et politisk system der makten fordeles og virker mellom sentrale og regionale samfunnsektorer. Det lokale eller regionale nivået, som kan utgjøres av stater eller regioner, har via en parlamentarisk forsamling beslutningsrett også på sentralt nivå. Sammen bygger disse politiske instansene en såkalt føderasjon. Dette kan sammenlignes med en enhetsstat, der parlamentet har beslutningsrett over de lokale og regionale enhetene.

Statsminister Margaret Thatcher unngikk konsekvent å anvende ordene føderasjon og føderalisme, hvorpå hun istedenfor skal ha snakket om det som the f-word. Ifølge mange skal dette kunne vise til britenes tradisjonelt negative innstilling til føderative statsoppbygninger.