Den nordiske motstandsbevegelsen

Fra Metapedia
Hopp til: navigasjon, søk
Symbol.

Den nordiske motstandsbevegelsen er en nasjonalsosialistisk organisasjon som er aktiv i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. Organisasjonen fører frem sitt budskap gjennom blant annet folkeopplysning, tradisjonell gateaktivisme, torgmøter og demonstrasjoner. I Sverige har organisasjonen også grunnlagt en parlamentarisk gren, og vil stille til valg. Organisasjonens leder er Simon Lindberg. Den nordiske motstandsbevegelsen gjennomførte den 12 november 2016 en stor demonstrasjon i Stockholm sentrum. Omkring 700 personer deltok.[1]

Deres symbol kalt Riksrunen er en slags tyr-rune og finnes blant annet på organisasjonens faner.

Historie

Organisasjonen ble grunnlagt som den Svenska motståndsrörelsen (svenske motstandsbevegelsen) i 1997, men etter å vokst seg større i resten av norden byttet organisasjonen navnet til Den nordiske motstandsbevegelsen.[2]

Det finnes altså avdelinger i Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island, som sammen utgjør Den nordiske motstandsbevegelsen.

Politikk

Demonstrasjon av Den nordiske motstandsbevegelsen i Borlänge 1. mai 2016.
Simon Lindberg taler, 1. mai 2017.

Motstandsbevegelsens 9-punktsprogram:[3]

1. Umiddelbart stoppe masseinnvandringen. Repatrieringen av majoriteten av alle som ikke er etniske nordeuropeere eller nærbeslektede folkeslag skal innledes så fort som mulig. På en så human måte som mulig skal de sendes tilbake til sine respektive hjemland eller nærområder til disse.

2. Med alle tilgjengelige midler, på lang sikt, arbeide for å ta tilbake makten fra den globale sionistiske eliten som økonomisk og rent militært har okkupert større deler av vår verden.

3. Sammen med de øvrige nordiske landene skape en nordisk selvforsørgende stat med felles forsvar, felles valuta og sentralbank, og felles overgripende lover og regler. Dette innebærer også at man umiddelbart forlater NATO, EØS og eventuelle andre lignende folkefiendtlige sammenslutninger.

4. Innføre en sterk stat med utpreget folkestyre. Ansvarsposisjoner skal tildeles etter kompetanse, og statens mål vil først og fremst være å sikre folkets overlevelse og arbeide for dets utvikling og velferd. Ytringsfriheten skal være stor.

5. Våre massemedier skal eies av statsborgere av det nye Norden. Utenlandsk og innenlandsk media som opptrer folkefiendtlig, skal kunne forbys. Et altfor konsentrert eierskap må motarbeides.

6. Skape et moderne samfunn i harmoni med naturens lover. Våre dyrebeskyttelseslover skal legge vekt på etikk fremfor profitt. Naturen og dens ressurser skal brukes med fornuft og fremtiden i tanke. Allemannsretten skal vernes.

7. Innføre et nasjonalsosialistisk samfunn der ressursene fordeles slik at man tar hånd om hele folket, sterke så vel som svake, og der alle gis mulighet til å nå sitt fulle potensial. Et sosialt sikkerhetsnett skal gi statsborgere rettigheter, men også plikter. Staten skal kontrollere grunnleggende infrastruktur av allmennyttig interesse, da dette krever mer ansvar enn hva et privat selskap kan håndtere. Samtidig skal forretningsliv og innovasjonsånd oppmuntres.

8. Innføre allmenn verneplikt i hele Norden og ekspandere militæret. Alle som har avtjent sin verneplikt beholder sitt våpen og sin utrustning. Hver statsborger skal kunne bidra til forsvaret av nasjonen mot ytre så vel som indre fiender.

9. Innføre en rettsstat hvor alle statsborgere er like for loven. Utdannede jurister skal arbeide i domstolene. En folkedomstol skal opprettes for å straffeforfølge alvorlige tilfeller av folkeforræderi.

Ideologi

  • Nasjonalsosialisme
  • Antikommunisme
  • Antikapitalisme
  • Skandinavisme
  • Antisionisme

Referanser

Eksterne lenker