The Revolt Against Civilization

Fra Metapedia
Hopp til: navigasjon, søk
Bokens fremside.

The Revolt Against Civilization: The Menace of the Under-Man er en bok skrevet av den nord-amerikanske advokaten og historikeren Dr. Theodor Lothrop Stoddard. Forordet i boken er skrevet av den amerikanske professoren i psykologi Dr. Kevin MacDonald. Boken kom originalt ut i 1922, men Wermod & Wermod Publishing Group har gjennom sin underavdeling The Palingenesis Project oppdatert teksten ved å legge til dagens bibliografiske system, fotnoter og siteringssystem.

Bokens tema er en utgreiing av det Stoddard anså som datidens (og fremtidens) dekadanse i form av fallende fødselsrater for personer av høg byrd, kultur-, iq- og utdanningsnivå, samtidig som den motsatte enden av skalaen stadig økte i antall og andel av befolkningen. Stoddard sin teori var at dette på sikt ville undergrave selve sivilisasjonens evne til å opprettholdes, da det biologiske grunnlaget for en høgkultur ville forvitre og på sikt ville ikke det menneskelige materialet makte å opprettholde sivilisasjonen grunnet dysgeniske mekanismer iboende i den moderne verden, da med spesielt fokus på de europeisk-ættede nasjoner.